32. Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (er enghraifft, y fyddin)?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned i gefnogi'n well y rhai sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, ond sydd bellach wedi gadael. Bydd llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, busnesau a sefydliadau elusennol yn defnyddio'r wybodaeth yma i gyflawni eu hymrwymiadau o dan Gyfamod y Lluoedd Arfog. Addewid gan y genedl yw hwn, sy'n sicrhau nad yw'r rhai sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, a'u teuluoedd, dan anfantais.

Dyma'r tro cyntaf i'r cwestiwn yma gael ei ofyn yng nghyfrifiad Cymru a Lloegr.

Os ydych chi'n aelod presennol neu'n aelod gweithredol o Luoedd Arfog y Deyrnas Unedig, dewiswch "Nac ydw".

Dewiswch "Ydw..." os ydych chi wedi gwasanaethu yn un neu fwy o'r rhain:

Lluoedd Arfog Rheolaidd

Dewiswch "Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Rheolaidd yn y gorffennol" os ydych chi wedi gwasanaethu yn un o'r rhain:

 • Y Llynges Frenhinol Reolaidd
 • Y Môr-filwyr Brenhinol Rheolaidd
 • Y Fyddin Brydeinig Reolaidd
 • Y Llu Awyr Brenhinol Rheolaidd
 • Gwasanaeth Cenedlaethol
 • Gyrcas
 • Catrawd Amddiffyn Ulster
 • Y Marchfilwyr Gwyddelig Brenhinol
 • Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol

Nid yw'r rhestr yma'n gyflawn.

Lluoedd Arfog Wrth Gefn

Dewiswch "Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Wrth Gefn yn y gorffennol" os ydych chi wedi gwasanaethu yn un o'r rhain:

 • Gwasanaeth Wrth Gefn Amser Llawn
 • Gwasanaeth Wrth Gefn Rhan Amser
 • Adfyddin y Llynges Frenhinol (RNR)
 • Gwasanaeth Llynges Frenhinol y Menywod
 • Adfyddin y Môr-Filwyr Brenhinol (RMR)
 • Adfyddin y Fflyd Frenhinol (RFR)
 • Adfyddin Cynorthwyol y Llynges Frenhinol (RFA)
 • Adfyddin a Noddir y Llynges Frenhinol (RNSR)
 • Milwr Wrth Gefn
 • Y Fyddin Diriogaethol
 • Gwasanaeth Tirogaethol Cynorthwyol
 • Adfyddin a Noddir (ASR)
 • Catrawd Amddiffyn Ulster
 • Y Marchfilwyr Gwyddelig Brenhinol
 • Y Gatrawd Wyddelig Frenhinol
 • Adfyddin y Llu Awyr Brenhinol (RAFR)
 • Adfyddin a Noddir y Llu Awyr Brenhinol (RAFSR)
 • Swyddogion Wrth Gefn yr RAF
 • Rhengoedd Wrth Gefn yr RAF
 • Y Llu Awyr Cynorthwyol Brenhinol (RAAF)
 • Llu Awyr Cynorthwyol Brenhinol y Menywod
 • Adfyddin Gwirfoddolwyr y Llu Awyr Brenhinol (RAFVR)
 • Milwyr Wrth Gefn a Alwyd Allan
 • Y Gwarchodlu Cartref

Dewiswch yr opsiwn yma hefyd os gwnaethoch chi wasanaethu fel morwr masnachol a chymhwyso ar gyfer Medal y Llynges Fasnachol. Mwy o wybodaeth am y gweithrediadau sy'n gymwys ar gyfer Medal y Llynges Fasnachol.

Nid yw'r rhestr yma'n gyflawn.

Gwasanaeth Cenedlaethol

Mae Gwasanaeth Cenedlaethol yn cynnwys consgripsiwn adeg rhyfel ac adeg heddwch ac roedd mewn grym rhwng 1939 a 1963. Fel rhan o Ddeddf Gwasanaeth Cenedlaethol 1948, roedd disgwyl i ddynion iach rhwng 18 a 30 oed, o 1 Ionawr 1949, wasanaethu yn y Lluoedd Arfog am 18 mis (cynyddodd i 2 flynedd yn ystod Rhyfel Corea, 1950-53), ac aros ar y rhestr wrth gefn am 4 blynedd.

Daeth Gwasanaeth Cenedlaethol i ben yn raddol o 1960. Daeth galwadau i'r fyddin i ben yn ffurfiol ar 31 Rhagfyr 1960, a gwnaeth y milwyr gorfodol olaf adael y Lluoedd Arfog ym mis Mai 1963.

Os gwnaethoch chi wasanaethu o dan wasanaeth cenedlaethol, naill ai drwy gonsgripsiwn adeg rhyfel neu adeg heddwch, dewiswch "Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Rheolaidd yn y gorffennol".

Dylech chi ddewis "Ydw..." hefyd os ydych chi wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant sylfaenol, hyd yn oed os na wnaethoch chi ei gwblhau.

Am wasanaethau eraill, gan gynnwys lluoedd arfog tramor, dewiswch "Nac ydw".

Dewiswch "Nac ydw" os mai dim ond fel cadét y gwnaethoch chi wasanaethu. Os nad ydych chi'n siŵr a ddylech chi roi eich gwasanaeth, edrychwch ar y rhestr o sefydliadau sydd ddim yn cael eu cynnwys.

Rhestr o sefydliadau na ddylech chi eu rhoi
 • Corfflu Hyfforddi'r Llu Awyr Brenhinol
 • Ehediad Awyr-Brofiad y Llu Awyr Brenhinol
 • Ysgolion Gleidio Gwirfoddolwyr y Llu Awyr Brenhinol
 • Cynllun Israddedig Technegol Amddiffyn
 • Corfflu Cadetiaid Cyfunol
 • Corfflu Cadetiaid y Fyddin
 • Gwirfoddolwyr y Corfflu Cadetiaid sy'n Oedolion
 • Hyfforddwyr neu Fyfyrwyr Cadetiaid Môr
 • Unedau Prifysgol y Llynges Frenhinol
 • Sgwadronau Awyr Prifysgol
 • Awyr-Gadetiaid
Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.