17. Ydych chi'n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i ddeall gallu pobl yn y Gymraeg a ble maen nhw'n byw.

Bydd awdurdodau lleol a sefydliadau eraill hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i ddatblygu gwasanaethau a pholisïau ac i rannu grantiau.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth i gefnogi a monitro ei nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1891.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru

Chi sy'n penderfynu ydych chi'n gallu siarad Cymraeg, darllen Cymraeg, ysgrifennu Cymraeg a/neu ddeall Cymraeg llafar.

Dewiswch bob opsiwn rydych chi'n credu sy'n berthnasol i chi.

Os nad ydych chi'n gallu gwneud unrhyw un o'r rhain, dewiswch "Dim un o'r uchod".

Plant a babis

Ar gyfer plant 3 oed neu hŷn, dewiswch yr opsiynau sy'n dangos beth maen nhw'n gallu ei wneud ar hyn o bryd gan ystyried eu hoedran.

Er enghraifft, wrth ateb ar ran plentyn 4 oed sy'n gallu ysgrifennu rhai geiriau Cymraeg, efallai y byddwch chi'n dewis "Ysgrifennu Cymraeg".

Os yw plentyn yn 2 oed neu'n iau, does dim angen i chi ateb y cwestiwn yma amdano.

Os ydych chi'n byw yn Lloegr

Nid yw'r cwestiwn yma yn cael ei ofyn yn Lloegr. Os mai Cymraeg yw eich prif iaith, gallwch chi nodi hyn yn y cwestiwn am eich prif iaith.

Rydyn ni'n ceisio cadw'r holiaduron yng Nghymru a Lloegr yr un peth pan fydd hynny'n bosibl. Ond, mae'r cwestiwn yma'n gofyn am yr iaith Gymraeg a dim ond ar yr holiadur yng Nghymru rydyn ni'n ei ofyn.