9. Yn ystod y tymor, ble ydych chi'n byw fel arfer?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned chi drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gynllunio gwasanaethau a rhannu adnoddau yn eich ardal. Byddan nhw'n seilio eu cynlluniau ar nifer y bobl sy'n byw yn eich ardal ar adegau gwahanol o'r flwyddyn, felly mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod ble rydych chi'n byw yn ystod y tymor. Er enghraifft, mae'r galw am lety i fyfyrwyr yn effeithio ar y galw cyffredinol am dai.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1991.

Ystyr "yn ystod y tymor" yw'r adeg o'r flwyddyn pan fydd dosbarthiadau, darlithoedd neu arholiadau'n cael eu cynnal mewn lleoedd addysg, fel ysgolion, colegau a phrifysgolion. Gallech chi fynd i'r rhain yn y cnawd neu ar-lein.

Pan fydd angen i chi roi eich cyfeiriad, rhowch gyfeiriad eich llety yn ystod y tymor.

Beth yw ystyr "cyfeiriad yn ystod y tymor"?

Cyfeiriad yn ystod y tymor yw unrhyw gyfeiriad roeddech chi'n bwriadu aros ynddo yn rheolaidd yn ystod y tymor y flwyddyn academaidd hon, hyd yn oed os nad ydych chi yno ar hyn o bryd.

Er enghraifft:

  • llety preifat wedi ei rentu neu lety i fyfyrwyr yn agos at eich man dysgu lle rydych chi'n talu rhent amdano
  • neuadd breswyl roeddech chi'n bwriadu aros ynddi ar gyfer y flwyddyn academaidd yma ac mae gennych chi gontract ar ei chyfer, ond nad ydych chi yno oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Byw gartref yn ystod y tymor

Mae llawer o fyfyrwyr a phlant ysgol yn byw yn yr un cyfeiriad yn ystod y tymor a'r tu allan i'r tymor. Dylen nhw ddewis "Yn y cyfeiriad ar flaen yr holiadur hwn".

Fel arfer, bydd y rhai sydd ddim yn byw yn yr un cyfeiriad yn fyfyrwyr sy'n astudio i ffwrdd neu'n blant ysgol mewn ysgolion preswyl.

Byw i ffwrdd yn ystod y tymor

Sut i ateb y cwestiwn yma

Ar y ffurflen yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor

Dylech chi lenwi ffurflen yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor os ydych chi'n aros yno y rhan fwyaf o'r amser yn ystod y tymor. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os ydych chi gartref ar hyn o bryd.

Os ydych chi'n llenwi ffurflen yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor, dewiswch "Yn y cyfeiriad ar flaen yr holiadur hwn".

Ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref

Eich cyfeiriad cartref yw'r cyfeiriad lle rydych chi'n byw y tu allan i'r tymor. Bydd angen i'r person sy'n llenwi'r ffurflen yn eich cartref ateb y cwestiwn yma.

Os ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad yn ystod y tymor yn barod yn y cwestiynau am ail gyfeiriadau, dewiswch "Yn y cyfeiriad yng nghwestiwn 6".

Os nad ydych chi wedi rhoi'r cyfeiriad yma'n barod, dewiswch "Mewn cyfeiriad arall".

Important information:

Bydd myfyrwyr a phlant sy'n byw i ffwrdd yn ystod y tymor yn cael eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn eu cyfeiriad cartref. Mae ein prosesau'n ystyried hyn.