Mae eich atebion yn gyfrinachol

Mae eich gwybodaeth yn gyfrinachol yn ôl y gyfraith

Mae'r gyfraith yn diogelu'r wybodaeth bersonol y byddwch chi'n ei rhoi i ni. Byddwn ni'n cadw'r wybodaeth yma'n ddiogel am 100 mlynedd.

Ni fyddwch chi'n gallu cael eich adnabod o'r ystadegau y byddwn ni'n eu cyhoeddi.

Ni fydd eich cartref yn gweld eich atebion

Os ydych chi wedi llenwi Holiadur i Unigolion, ni fyddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw un arall yn eich cartref. Er enghraifft, mae hyn yn golygu na fydd eich rhieni, eich cyd-letywyr na'ch landlord yn gweld eich atebion.

Darllenwch fwy am sut rydyn ni'n cadw eich data'n ddiogel.

All cyflenwyr rannu fy ngwybodaeth bersonol?

Na allant. Mae pob person sy'n gweithio ar y cyfrifiad yn llofnodi Ymgymeriad Cyfrinachedd y Cyfrifiad. Mae'n drosedd i unrhyw un rannu gwybodaeth bersonol y cyfrifiad yn anghyfreithlon.