Pwy ddylwn i ei roi ar y ffurflen

Mae dau fath o berson y dylech chi ei roi ar eich ffurflen:

  • Preswylwyr arferol - atebwch y cwestiynau i unigolion am y bobl yma
  • Ymwelwyr – atebwch y 4 cwestiwn am y bobl hyn

Pwy ddylwn i eu rhoi fel preswylwyr arferol ar y ffurflen?

Unrhyw un sy’n byw yma fel arfer

Beth rydyn ni’n ei olygu pan rydyn ni’n dweud “fel arfer”? Rydych chi fel arfer yn byw yma os mai hwn ydy eich cartref teulu neu barhaol. I’r rhan fwyaf o bobl, dyma’r cyfeiriad lle byddwch chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser.

Pobl sydd i ffwrdd o'r cartref dros dro

Er enghraifft, myfyrwyr neu blant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref, pobl mewn cartref gofal neu ysbyty a phobl sydd â dau gyfeiriad, er mai hwn ydy eu cartref arferol. Mwy o wybodaeth am bobl sydd i ffwrdd o'r cartref dros dro.

Rhowch y bobl hyn ar y ffurflen hefyd, er nad ydyn nhw’n byw yma

Rhowch unrhyw un sy’n aros dros nos ar 13 Hydref 2019 ar y ffurflen, sydd ddim yn byw yn y cyfeiriad yma fel arfer ac sy’n:

  • byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig ond yn aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy, neu
  • yn byw yn y Deyrnas Unedig ond sydd heb gartref arferol arall

Dylech chi roi'r bobl yma fel preswylwyr arferol ar y ffurflen. Gwnewch yn siŵr bod atebion y cwestiynau i unigolion yn cael eu llenwi am y bobl yma.

Pwy ddylwn i eu rhoi fel ymwelwyr ar y ffurflen?

Rhowch y bobl yma fel ymwelwyr os ydyn nhw’n aros gyda chi dros nos ar 13 Hydref 2019:

  • pobl sydd fel arfer yn byw mewn cartref arall yn y Deyrnas Unedig
  • pobl sydd fel arfer yn byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig ac yn aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis
  • pobl sydd fel arfer yn aros mewn sefydliad cymunedol, er enghraifft mewn cartref gofal neu ysbyty am 6 mis neu fwy

Peidiwch ag ateb cwestiynau unigol am yr ymwelwyr hyn.

Os nad ydych chi’n siŵr pwy fydd yn aros yn eich cartref, rhowch y wybodaeth orau y gallwch chi.