Awdurdodau lleol : Â phwy y gallwch chi gysylltu am help

Dylai eich awdurdod lleol fod wedi penodi rheolwr cyswllt y cyfrifiad (CLM) a rheolwr cyswllt cynorthwyol y cyfrifiad (ACLM) dynodedig. Mae'r Rheolwr a'r Rheolwr Cynorthwyol yn gweithredu fel eich prif bwyntiau cyswllt gyda ni yn SYG.

Rydym ni hefyd wedi penodi 200 o reolwyr ymgysylltu'r cyfrifiad llawn amser ledled Cymru a Lloegr. Un o'u prif dasgau yw gweithio gydag awdurdodau lleol a byddan nhw mewn cysylltiad â'r Rheolwyr a'r Rheolwyr Cynorthwyol ym mis Hydref 2020.

Os bydd angen i chi gysylltu â'n tîm canolog yn SYG am unrhyw beth yn ymwneud â Chyfrifiad 2021, e-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol.

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio

Gallwch chi gael y newyddion diweddaraf a chael gwybod am ddigwyddiadau ar gyfer awdurdodau lleol drwy ein rhestr bostio.

E-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol o'ch cyfeiriad e-bost gwaith.