Awdurdodau lleol : Â phwy y gallwch chi gysylltu am help

Dylai eich awdurdod lleol fod wedi penodi rheolwr cyswllt y cyfrifiad (CLM) a rheolwr cyswllt cynorthwyol y cyfrifiad (ACLM) dynodedig. Eu pwynt cyswllt cyntaf yw'r rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad lleol.

Os bydd angen i chi gysylltu â'n tîm canolog yn SYG am unrhyw beth yn ymwneud â Chyfrifiad 2021, e-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol.

Important information:

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio

Gallwch chi gael y newyddion diweddaraf a chael gwybod am ddigwyddiadau ar gyfer awdurdodau lleol drwy ein rhestr bostio.

E-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol o'ch cyfeiriad e-bost gwaith.