Awdurdodau lleol : Beth y gallwch chi ei wneud i helpu

Enwebwch reolwr cyswllt y cyfrifiad a rheolwr cyswllt cynorthwyol y cyfrifiad

Os nad yw eich cyngor wedi penodi rheolwr cyswllt y cyfrifiad (CLM) na rheolwr cyswllt cynorthwyol y cyfrifiad (ACLM) eto, nawr yw'r amser i wneud hynny.

Y bobl hyn fydd y prif bwynt cyswllt i ni yn SYG. Byddan nhw yn cydlynu gweithgarwch y cyfrifiad yn eich awdurdod lleol.

Yn ddelfrydol, dylai'r Rheolwr fod yn uwch-swyddog sy'n gallu dyrannu adnoddau ac a fydd yn deall arwyddocâd ariannol y cyfrifiad i'ch awdurdod.

Dylai'r Rheolwr Cynorthwyol fod yn rhywun ar lefel weithredol, sydd â diddordeb yn y cyfrifiad ac sy'n gallu cydlynu cefnogaeth i'r cyfrifiad yn yr awdurdod.

Os nad ydych chi'n siŵr pwy yw eich Rheolwr neu eich Rheolwr Cynorthwyol neu os hoffech gael gwybod mwy am y rolau hyn, e-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Gallwch chi gael y newyddion diweddaraf am ein cynlluniau yn ein cylchlythyr awdurdodau lleol misol. I gofrestru i'w derbyn, e-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol o'ch cyfeiriad e-bost gwaith.

Byddwch yn rhan o'n digwyddiadau

Gwnewch yn siŵr bod eich cyngor yn cael ei gynrychioli mewn gweithdai a digwyddiadau briffio ar y cyfrifiad dros y misoedd nesaf. Dysgwch pryd y maen nhw'n cael eu cynnal yn ein cylchlythyr.

Sicrhewch fod AddressBase yn gyfredol

Rydym ni'n defnyddio Geoplace AddressBase ar gyfer y cyfrifiad. Bydd yn helpu os gallwch chi weithio gyda GeoPlace er mwyn sicrhau bod eich cofrestr cyfeiriadau yn gywir ac yn gyfredol ar gyfer eich ardal. Dylai'r swyddogion rhestrau tir ac eiddo lleol yn eich cyngor eisoes fod yn gweithio gyda nhw er mwyn darparu data ar gyfeiriadau.

Helpwch ni gydag ymgyrchoedd recriwtio

Cefnogwch a hyrwyddwch ymgyrchoedd recriwtio ar gyfer swyddi'r cyfrifiad i wneud yn siŵr ein bod yn cael y bobl orau yn eich ardal. Un ffordd o wneud hyn yw hyrwyddo'r swyddi gwag ar eich gwefan.

Hyrwyddwch y cyfrifiad

Defnyddiwch ein hadnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho er mwyn hyrwyddo'r cyfrifiad i bobl yn eich ardal. Cadwch lygad ar ein tudalen Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho i weld adnoddau newydd a fersiynau wedi'u diweddaru.