Awdurdodau lleol : Deunyddiau i helpu i hyrwyddo'r cyfrifiad

Byddwn ni'n darparu dewis eang o ddeunyddiau i hyrwyddo'r cyfrifiad ar ein tudalen Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho. Byddwch chi'n gallu defnyddio'r adnoddau hyn ar gyfer pethau fel:

  • hysbysu eich staff a'ch cynghorwyr am y cyfrifiad
  • ateb cwestiynau gan drigolion
  • rhannu'r neges yn lleol â sefydliadau fel cynghorau plwyf a grwpiau cymunedol
  • hyrwyddo'r cyfrifiad ar eich gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol

Cadwch lygad ar ein tudalen Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho oherwydd byddwn ni'n ychwanegu mwy wrth i'r cyfrifiad agosáu.

Byddwch chi'n gallu lawrlwytho, argraffu a defnyddio'r deunyddiau hyn fel sydd ei angen.

Byddwn ni hefyd yn anfon erthyglau parod i'ch awdurdod lleol a all gael eu defnyddio ar eich gwefan, a gan y cyfryngau lleol a sefydliadau cymunedol.