Awdurdodau lleol : Dyddiadau pwysig i awdurdodau lleol

Dyddiadau pwysig i awdurdodau lleol er mwyn paratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Medi 2020

Cynhyrchion Pecyn Cymorth cyntaf i Awdurdodau Lleol ar gael ar lein

Mis Medi a mis Hydref 2020

Llawlyfr i Gynghorwyr ar lein ac ar gael i'w lawrlwytho

Hydref 2020

  • Rydym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhannu ein pecynnau data, gan gynnwys gwybodaeth gymunedol, ag awdurdodau lleol

  • Cyfarfodydd rheolaidd rhwng Rheolwyr Ymgysylltu'r Cyfrifiad ac Awdurdodau Lleol yn dechrau

  • Creu Ffrâm Cyfeiriadau ar gyfer proses gyfrifo’r cyfrifiad

  • Rydym ni'n rhannu lleoliadau ac oriau agor ar gyfer Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad

Rhagfyr 2020

Hysbysebion swyddi yn cael eu cyhoeddi ar gyfer rolau staff maes Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Ionawr 2021

Ymgyrch gyhoeddus y cyfrifiad yn mynd rhagddi

21 Ionawr 2021

Diweddaru'r Ffrâm Cyfeiriadau

23 Chwefror 2021

Holiadur ar-lein yn weithredol

1 Mawrth 2021

Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad ar gael

21 Mawrth 2021

Diwrnod y Cyfrifiad