Awdurdodau lleol : Dyddiadau pwysig i awdurdodau lleol

Dyddiadau pwysig i awdurdodau lleol er mwyn paratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Hydref 2020

 • Rydym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn rhannu ein proffiliau ardal, gan gynnwys gwybodaeth gymunedol, ag awdurdodau lleol

 • Cyfarfodydd rheolaidd rhwng rheolwyr ymgysylltu'r cyfrifiad ac awdurdodau lleol yn dechrau

 • Creu Ffrâm Cyfeiriadau ar gyfer proses gyfrifo’r cyfrifiad

 • Cynghorwyr cymunedol yn dechrau

Tachwedd 2020

 • Anfon pecynnau cymorth i bob awdurdod lleol

 • Rydym ni'n rhannu lleoliadau ac oriau agor ar gyfer Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad

 • Hysbysebion swyddi yn mynd yn fyw ar gyfer rolau staff maes y cyfrifiad

Rhagfyr 2020

 • Pecynnau cymorth ar gyfer yr ymgyrch ar gael i'w lawrlwytho

 • Hysbysebion swyddi yn mynd yn fyw ar gyfer rolau staff maes Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Ionawr 2021

 • Ymgyrch gyhoeddusrwydd y cyfrifiad yn mynd rhagddi

 • Diweddaru'r Ffrâm Cyfeiriadau – 21 Ionawr 2021

 • Rheolwyr ardal y cyfrifiad yn dechrau

 • Adnoddau ar gyfer rhaglenni addysg ysgolion ar gael

Ionawr – Mai 2021

Efallai y bydd SYG yn gofyn i chi am le i gynnal cyfarfodydd neu storio holiaduron papur

Chwefror 2021

Gweithdy Awdurdod Lleol: Gweithgarwch casglu data lleol, gan gynnwys rolau staff maes a Chanolfannau Cymorth y Cyfrifiad

23 Chwefror 2021

 • Holiadur ar-lein yn mynd yn fyw

 • Gweithrediad maes sefydliadau cymunedol yn dechrau

1 Mawrth 2021

Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad ar gael

21 Mawrth 2021

Diwrnod y Cyfrifiad