Awdurdodau lleol : Sut y gallwch chi weithio gyda ni

Rydym ni wedi cynllunio'r ffordd orau o weithio gydag awdurdodau lleol yn seiliedig ar lwyddiannau o Gyfrifiad 2011 ac Ymarfer 2019.

Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gall eich awdurdod lleol helpu gyda'r cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys darparu dealltwriaeth leol yn y cyfnod cyn y cyfrifiad a chymorth ymarferol er mwyn helpu pobl i lenwi eu ffurflenni yn ystod y cyfrifiad. Gallwch chi hefyd ddefnyddio ystadegau'r cyfrifiad wedi hynny i lywio eich penderfyniadau.

Gallwch chi ddarllen llawer mwy am y gweithgareddau hyn yn eich Canllaw Partneriaeth Awdurdodau Lleol ar ein tudalen Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho.