Hygyrchedd

Cynhelir y cyfrifiad hwn gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo'r testun hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan â bysellfwrdd yn unig
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan â meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym wedi defnyddio iaith syml cymaint â phosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Rydym yn gwybod nad yw'r rhannau canlynol o'r wefan yn gwbl hygyrch:

 • nid yw rhai dogfennau PDF yn gwbl hygyrch ar feddalwedd darllen sgrin
 • ni allwch addasu uchder llinellau na'r bylchau rhwng testun
 • mae'n bosibl na fydd y rhestrau â phwyntiau bwled yn gwbl hygyrch i ddarllenwyr sgrin

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os na fyddwch chi'n credu ein bod ni'n bodloni ein gofynion hygyrchedd, gallwch gysylltu â ni.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r canlynol:

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymrwymedig i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir yn hygyrch am y rhesymau canlynol. Rydym yn bwriadu delio â'r problemau hyn ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid yw rhai penawdau yn dilyn strwythur hierarchaidd rhesymegol. Methu ar WCAG AAA 2.1 rhif 2.4.10.

Mae'r 'sgwrs dros y we' yn agor mewn ffenestr newydd – efallai na fydd yn hygyrch i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin. Methu ar WCAG AAA 2.1 rhif 2.4.9.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 3 Medi 2019. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC).

Gwnaethom brofi'r canlynol:

 • pori hafan y brif wefan
 • mynd i'r holiadur o hafan y brif wefan yn llwyddiannus
 • pori drwy'r cynnwys cymorth ar y brif wefan
 • mynd i'r holiadur drwy'r faner ar dudalen arall ar y wefan yn llwyddiannus
 • mynd i'r adnodd sgwrs dros y we o'r dudalen cysylltu a'i lansio
 • lawrlwytho adnoddau

Gallwch ddarllen yr adroddiad ar y prawf hygyrchedd o 3 Medi 2019:

Gwnaethom hefyd brofi hygyrchedd drwy ddefnyddio Google Lighthouse i archwilio'r wefan.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Byddwn yn monitro'r wefan ac yn gweithredu ar yr adborth rydym ni'n ei gael o adroddiad DAC ac Ymarfer 2019 ym mis Hydref.

Cafodd y datganiad hwn ei lunio ar 17 Medi. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 17 Medi.