Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Postiadau blog : Enillwyr cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! yn datgelu ffigur poblogaeth Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru

Mae disgyblion yn dal y niferoedd poblogaeth Cyfrifiad i fyny ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae'r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  yma!

Ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022, gwnaethom gyhoeddi'r amcangyfrifon am nifer y bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r ffigurau hyn yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw ac oedran ar lefel awdurdod lleol, wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf.

Gwnaethom gyhoeddi sylwadau a gwaith dadansoddi ochr yn ochr â'r data er mwyn eu cefnogi a'u hegluro. Roedd hyn yn cynnwys ffyrdd newydd a chyffrous o ryngweithio â data'r cyfrifiad, fel erthyglau rhyngweithiol sy'n adrodd stori wrth sgrolio.

Ond roedd angen rhywfaint o help arnom i gyhoeddi'r amcangyfrifon poblogaeth newydd hyn.

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn y Rhondda yn dal y niferoedd 3,107,500 i fyny i ddatgelu poblogaeth Cymru o Gyfrifiad 2021.

Cyhoeddi ffigur poblogaeth Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru

Cyn Cyfrifiad 2021, gwnaethom gynnal rhaglen addysg o'r enw Gadewch i ni Gyfrif! er mwyn addysgu plant am y cyfrifiad, o gasglu gwybodaeth i gyhoeddi’r canlyniadau.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn 2021, gwnaethom estyn rhaglen benigamp Gadewch i ni Gyfrif!

Roedd Gadewch i ni Gyfrif! 2021 yn cynnwys cystadleuaeth i blant gyfrif gwrthrychau o amgylch eu hysgol neu eu cymuned a chreu arddangosfa wal yn dangos y canlyniadau.

Roedd y wobr i'r ysgolion buddugol yn cynnwys y cyfle i ddatgelu ffigurau poblogaeth Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.

A dyna'n union beth ddigwyddodd ar 28 Mehefin.

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi beth ddigwyddodd pan gyhoeddodd disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn y Porth ffigur poblogaeth Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru.

Trawsgrifiad o'r fideo 'Yr amcangyfrif poblogaeth cyntaf ar gyfer Cymru'.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau datganiadau a chynhyrchion Cyfrifiad 2021 ar dudalen y cyfrifiad (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).