Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg : Gwers fideo arbennig yn cael ei rhannu fel rhan o adnoddau penigamp i ysgolion ar y cyfrifiad

Mae gwers fideo arbennig ar gyfer ysgolion cynradd a gyflwynir gan yr Ystadegydd Gwladol, yr Athro Syr Ian Diamond, bellach ar gael fel rhan o ymgyrch lwyddiannus Gadewch i ni Gyfrif! eleni.

Yn y wers, mae Syr Ian, ynghyd ag arbenigwyr eraill o SYG, yn archwilio pa mor ddefnyddiol yw data'r cyfrifiad yn ein bywydau pob dydd ac mae'n edrych ymlaen at ein cyhoeddiad cyntaf ar y boblogaeth yr haf hwn.

Y fideo hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o adnoddau addysgu difyr a diddorol sydd wedi'u creu gan iChild a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Daw'r rhaglen â data'r cyfrifiad yn fyw yn yr ystafell ddosbarth ac, ers iddi gael ei lansio ym mis Ionawr, mae mwy na 1,800 o ysgolion ledled Cymru a Lloegr wedi cofrestru i gymryd rhan.

Mae llawer o ysgolion bellach yn cynllunio eu diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! eu hunain, pan gaiff plant eu herio i gyfrif rhywbeth perthnasol allan ar yr iard, neu yn eu hysgol neu eu cymuned.

I gael gafael ar yr adnoddau ar unwaith, gall ysgolion gofrestru ar gyfer rhaglen eleni yn https://letscount.ichild.co.uk (opens in a new tab) 

Mae'r adnoddau yn cynnwys pum gwers hawdd eu defnyddio sy'n mynd â phlant ar daith o gasglu'r data i'w dadansoddi, a chyhoeddi'r canfyddiadau. Mae pob gwers ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn addas ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac o bell.

Dywedodd yr Athro Syr Ian Diamond: “Roedd yn bleser recordio'r wers hon ar gyfer plant – gobeithio y byddant, fel fi, yn cael eu hysbrydoli gan ystadegau. Y llynedd, gwnaeth mwy na 9,000 o ysgolion cynradd ledled Cymru a Lloegr gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! Drwy'r ysgolion hyn, gwnaeth dros 2.2 miliwn o blant a'u rhieni ddysgu am bwysigrwydd y cyfrifiad. Mae'n wych gweld bod y rhaglen yn boblogaidd eto eleni, ac edrychaf ymlaen at glywed am y data diddorol y gallant eu casglu ar eu hysgol a'u hardal leol.”

Dywedodd Phil Bird, Prif Swyddog Gweithredol Family & Education/iChild: “Mae'n bleser gennym lansio'r wers fideo newydd hon gyda SYG a'r Athro Syr Ian Diamond fel rhan o Gadewch i ni Gyfrif! 2022. Mae'n ffordd wych i blant ddysgu am y cyhoeddiad pwysig sydd ar ddod am y boblogaeth. Mae taflen waith am ddim i gyd-fynd â'r fideo hefyd wedi cael ei datblygu, sy'n galluogi'r disgyblion i ddylunio eu ‘Lle Delfrydol’.

"Mae Gadewch i ni Gyfrif 2022 yn cefnogi sgiliau rhifedd, hanes, daearyddiaeth ac ysgrifennu. Mae'r adnoddau am ddim yn defnyddio canlyniadau'r cyfrifiad fel sbardun a gellir eu gwneud yn berthnasol i ardal leol ysgol. Bydd plant yn dysgu am bwysigrwydd canlyniadau'r cyfrifiad a sut maent yn cefnogi gwasanaethau lleol. Rydym yn annog ysgolion cynradd a hoffai gymryd rhan a gwylio'r fideo gwych hwn i gofrestru heddiw!”

Cymerodd Ysgol Gynradd Gatholig St Giles yn Stoke-on-Trent ran yn Gadewch i ni Gyfrif! 2021 a bydd yn gwneud hynny eto eleni. Dywedodd Kate Haines, Arweinydd Mathemateg: “Roedd broses y cyfrifiad yn ddiddorol iawn i'r plant y llynedd. Roeddent yn hoff iawn o'r syniad y gallai mathemateg a data'r cyfrifiad gael effaith wirioneddol ar eu hardal leol a'u bywydau pob dydd. Gwnaethant fwynhau defnyddio'r adnoddau gwersi a ddarparwyd ac roedd y cathod cyfrif yn boblogaidd iawn gyda phob grŵp blwyddyn! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan eto eleni.” Cofrestrwch yma: https://letscount.ichild.co.uk (opens in a new tab)