Datganiadau i'r wasg : Mae rhaglen addysg cyfrifiad arobryn yn mynd yn ôl i'r ystafell ddosbarth

Mae ymgyrch ysgolion cynradd y cyfrifiad hynod lwyddiannus Gadewch i ni Gyfrif! yn mynd yn ôl i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru a Lloegr ar gyfer 2022.

Y llynedd, cymerodd mwy na 9,000 o ysgolion cynradd ran yn rhaglen addysg Cyfrifiad 2021, a gyrhaeddodd 2.2m o ddisgyblion a rhieni.

Nawr, gyda chanlyniadau Cyfrifiad 2021 i’w cyhoeddi yn ddiweddarach y gwanwyn hwn, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol unwaith eto wedi ymuno â’r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i gyffroi plant a theuluoedd fel ei gilydd am y cyfrifiad ac ystadegau.

Mae Gadewch i ni Gyfrif! wedi ennill achrediad gan Fathemateg ym myd Addysg a Diwydiant, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg, a’r Gymdeithas Ddaearyddol, ac fe’i henwyd yn Rhaglen Addysg y Flwyddyn STEM yn 2021. Gyda mathemateg ac ystadegau yn greiddiol iddi, mae’r rhaglen yn darparu cynlluniau gwersi hyblyg a gweithgareddau difyr i ddisgyblion ddysgu sut y gallant ddefnyddio ystadegau ar draws llawer o bynciau.

Eleni, mae’r rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys pum gwers newydd hawdd eu defnyddio wedi’u cynllunio i fynd â phlant ar y daith o gasglu data yn 2021 i’r canlyniadau ac ystadegau a gyhoeddwyd yn 2022. Bydd pob un ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac yn addas ar gyfer dysgu yn y dosbarth ac o bell.

Dywedodd Phil Bird, Prif Swyddog Gweithredol Teulu ac Addysg/iChild: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r SYG eto i gynnig rhaglen addysg arobryn Gadewch i ni Gyfrif!. Mae’r gwersi newydd yn helpu i wella sgiliau rhifedd, daearyddiaeth ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad bywyd go iawn arwyddocaol, fel ysgogiad.

“Mae’r gwersi’n cwmpasu’r cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr a gellir eu defnyddio ar gyfer dysgu yn y dosbarth a dysgu o bell. Rydym yn annog ysgolion cynradd i gofrestru heddiw!”

Bydd ysgolion yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! 2022 ac mae gwers fideo arbennig yn cael ei datblygu ar gyfer ysgolion sy’n cymryd rhan i’w chyflwyno gan uwch ystadegydd SYG.

Egyr cofrestriad am ddim ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! heddiw, gydag adnoddau ar gael o fis Mawrth.

Roedd Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant enfawr gyda 97% o gartrefi ledled Cymru a Lloegr yn cymryd rhan. Mae’r SYG nawr yn brysur yn troi’r wybodaeth a ddarparwyd yn ystadegau y gallwn i gyd eu defnyddio, a disgwylir y canlyniadau cyntaf ddiwedd y gwanwyn.

Cofrestrwch yma: https://letscount.ichild.co.uk

I gael gwybodaeth am Gyfrifiad 2021, ewch i cyfrifiad.gov.uk neu dilynwch @cyfrifiad2021