Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg : Mae rhaglen addysg cyfrifiad arobryn yn mynd yn ôl i'r ystafell ddosbarth

Mae ymgyrch ysgolion cynradd y cyfrifiad hynod lwyddiannus Gadewch i ni Gyfrif! yn mynd yn ôl i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru a Lloegr ar gyfer 2022.

Y llynedd, cymerodd mwy na 9,000 o ysgolion cynradd ran yn rhaglen addysg Cyfrifiad 2021, a gyrhaeddodd 2.2m o ddisgyblion a rhieni.

Nawr, gyda chanlyniadau Cyfrifiad 2021 i’w cyhoeddi yn ddiweddarach y gwanwyn hwn, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol unwaith eto wedi ymuno â’r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i gyffroi plant a theuluoedd fel ei gilydd am y cyfrifiad ac ystadegau.

Mae Gadewch i ni Gyfrif! wedi ennill achrediad gan Fathemateg ym myd Addysg a Diwydiant, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg, a’r Gymdeithas Ddaearyddol, ac fe’i henwyd yn Rhaglen Addysg y Flwyddyn STEM yn 2021. Gyda mathemateg ac ystadegau yn greiddiol iddi, mae’r rhaglen yn darparu cynlluniau gwersi hyblyg a gweithgareddau difyr i ddisgyblion ddysgu sut y gallant ddefnyddio ystadegau ar draws llawer o bynciau.

Eleni, mae’r rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys pum gwers newydd hawdd eu defnyddio wedi’u cynllunio i fynd â phlant ar y daith o gasglu data yn 2021 i’r canlyniadau ac ystadegau a gyhoeddwyd yn 2022. Bydd pob un ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac yn addas ar gyfer dysgu yn y dosbarth ac o bell.

Dywedodd Phil Bird, Prif Swyddog Gweithredol Teulu ac Addysg/iChild: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r SYG eto i gynnig rhaglen addysg arobryn Gadewch i ni Gyfrif!. Mae’r gwersi newydd yn helpu i wella sgiliau rhifedd, daearyddiaeth ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad bywyd go iawn arwyddocaol, fel ysgogiad.

“Mae’r gwersi’n cwmpasu’r cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr a gellir eu defnyddio ar gyfer dysgu yn y dosbarth a dysgu o bell. Rydym yn annog ysgolion cynradd i gofrestru heddiw!”

Bydd ysgolion yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! 2022 ac mae gwers fideo arbennig yn cael ei datblygu ar gyfer ysgolion sy’n cymryd rhan i’w chyflwyno gan uwch ystadegydd SYG.

Egyr cofrestriad am ddim ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! heddiw, gydag adnoddau ar gael o fis Mawrth.

Roedd Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant enfawr gyda 97% o gartrefi ledled Cymru a Lloegr yn cymryd rhan. Mae’r SYG nawr yn brysur yn troi’r wybodaeth a ddarparwyd yn ystadegau y gallwn i gyd eu defnyddio, a disgwylir y canlyniadau cyntaf ddiwedd y gwanwyn.

Cofrestrwch yma: https://letscount.ichild.co.uk (opens in a new tab) 

I gael gwybodaeth am Gyfrifiad 2021, ewch i cyfrifiad.gov.uk (opens in a new tab)  neu dilynwch @cyfrifiad2021 (opens in a new tab)