Grwpiau cymunedol ac elusennau : Trosolwg

Pam mae eich help yn hanfodol

Gallwch chi helpu ac annog pobl i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 mewn sawl ffordd. Os ydych chi'n gweithio gyda'ch cymuned neu gydag elusen neu sefydliad yn y sector gwirfoddol, byddwch chi'n gwybod pa help ac anogaeth sydd eu hangen ar bobl. Byddwch chi'n deall y bobl rydych chi'n eu helpu neu'n eu cynrychioli yn well na neb.

Mae cymryd rhan yn y cyfrifiad mor bwysig am ei fod yn casglu gwybodaeth hanfodol sy'n cael ei defnyddio ar gyfer pethau sy'n effeithio ar eich cymuned a'r bobl rydych chi'n eu cynrychioli.

Mae cyrff cyhoeddus yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau fel tai, addysg a gofal iechyd. Mae elusennau a busnesau hefyd yn defnyddio'r cyfrifiad i lywio eu gwaith a chael cyllid.

Gyda'ch help, gallwn ni sicrhau y gall pawb gymryd rhan yn y cyfrifiad a'i fod yn cyfrif pob un ohonom.