Grwpiau cymunedol : Trosolwg

Pam mae eich help yn hanfodol

Gallwch chi helpu ac annog eich cymuned i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 mewn sawl ffordd. Fel rhywun sy'n gweithio gyda'ch cymuned, byddwch chi'n gwybod yn union pa help ac anogaeth sydd eu hangen ar bobl. Rydych chi'n deall eich ardal leol a'r bobl o'ch cwmpas yn well na neb.

Mae cymryd rhan yn y cyfrifiad mor bwysig am ei fod yn casglu gwybodaeth hanfodol sy'n cael ei defnyddio ar gyfer pethau sy'n effeithio ar eich cymuned.

Mae cyrff cyhoeddus yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau fel tai, addysg a gofal iechyd. Mae elusennau a busnesau hefyd yn ei ddefnyddio i lywio eu gwaith.

Gyda'ch help, byddwn ni'n sicrhau y gall pawb gymryd rhan yn y cyfrifiad a chael eu cyfrif.