Grwpiau cymunedol : Â phwy i gysylltu am help

Mae rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad (CEM) yn eich ardal. Ei waith yw meithrin cysylltiadau â sefydliadau cymunedol lleol, elusennau ac arweinwyr lleol yr ymddiriedir ynddyn nhw, fel bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mewn rhai ardaloedd, bydd hefyd gynghorwyr cymunedol yn gweithio gyda chymunedau penodol.

Bydd eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad lleol yn falch o weithio gyda chi.

Os bydd angen i chi gael gwybod pwy yw eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad, e-bostiwch eich manylion i'n tîm Partneriaethau Cymunedol a byddwn ni yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r unigolyn.