Grwpiau cymunedol ac elusennau : Â phwy i gysylltu am help

Mae rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad (CEM) yn eich ardal. Ei waith yw meithrin cysylltiadau â sefydliadau cymunedol lleol, elusennau lleol ac arweinwyr lleol yr ymddiriedir ynddynt, fel bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mewn rhai ardaloedd, bydd cynghorwyr cymunedol yn gweithio gyda chymunedau o grwpiau ethnig penodol hefyd.

Bydd eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad lleol yn falch o weithio gyda chi.

Os bydd angen i chi gael gwybod pwy yw eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad, e-bostiwch eich manylion i'n tîm Partneriaethau Cymunedol a byddwn ni'n eich rhoi mewn cysylltiad â'r unigolyn.