Grwpiau cymunedol : Beth y gallwch chi ei wneud adeg Diwrnod y Cyfrifiad

Adeg Diwrnod y Cyfrifiad, sef dydd Sul 21 Mawrth 2021, y prif flaenoriaeth yw helpu pobl i lenwi ffurflen y cyfrifiad. Gallwch chi wneud hynny mewn nifer o ffyrdd. Gallwch chi wneud y canlynol:

  • dweud wrth bobl pryd mae'r cyfrifiad yn digwydd
  • helpu ffrindiau, teulu a chymdogion i gael yr help sydd ei angen arnyn nhw i lenwi ffurflen y cyfrifiad
  • helpu rhywun i fynd ar lein, fel y gall lenwi'r cyfrifiad ar lein
  • cyfeirio pobl y mae angen help arnyn nhw i fynd ar lein at un o Ganolfannau Cymorth y Cyfrifiad
  • trefnu help i bobl yn eich cymuned nad Cymraeg na Saesneg yw eu hiaith gyntaf
  • cyfeirio pobl at yr help mewn ieithoedd gwahanol a fformatau hygyrch y byddwn ni'n eu darparu
  • trefnu gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad