Grwpiau cymunedol : Gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad

Digwyddiad neu weithgaredd wedi'i drefnu i annog a helpu pobl i lenwi ffurflen y cyfrifiad tra eu bod yno yw gweithgaredd cwblhau'r cyfrifiad.

Pam cynnal gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad?

Y syniad yw bod y gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal gan gymunedau, ar gyfer cymunedau. Fel hyn, mae'n debygol y bydd pobl yn teimlo'n fwy cyfforddus yn llenwi'r holiadur. Byddan nhw'n cael cymorth gan bobl maen nhw'n eu hadnabod ac y maen nhw'n ymddiried ynddyn nhw, mewn lle diogel a chyfarwydd.

Gyda beth y gall gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad helpu?

Gallai'r gweithgareddau hyn roi cyfle i bobl gael help i gymryd rhan ar lein neu i ddeall y cwestiynau yn eu hiaith eu hunain. Neu, efallai y bydd angen tawelwch meddwl arnyn nhw eu bod nhw'n gwneud popeth yn iawn.

Ble a phryd y gallaf gynnal gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad?

Gallwch chi gynnal gweithgaredd cwblhau'r cyfrifiad ar adeg ac mewn lleoliad sy'n addas i'ch cymuned chi. Er enghraifft, gallai fod yn addas gwneud hynny mewn addoldy neu yn y ganolfan gymunedol leol.

Y cyfan sydd ei angen yw lleoliad â mynediad i'r rhyngrwyd lle y gall pobl ymgasglu. Ac mae angen i'r bobl ddod â'u cod mynediad neu holiadur, fel y gallwch chi eu helpu i gymryd rhan.

Pwy all drefnu gweithgareddau cwblhau'r cyfrifiad?

Gall unrhyw un mewn cymuned leol drefnu gweithgaredd cwblhau'r cyfrifiad, a gall eich rheolwr ymgysylltu’r cyfrifiad lleol (CEM) gynnig cymorth os bydd ei angen arnoch chi.

Os bydd angen i chi gael gwybod pwy yw eich rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad, e-bostiwch eich manylion i'n tîm Partneriaethau Cymunedol a byddwn ni yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r unigolyn.