Ymunwch â ni fel un o bartneriaid corfforaethol y cyfrifiad

Os ydych chi'n sefydliad neu'n frand cenedlaethol, gallwch chi gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydym ni'n awyddus i fusnesau fel eich un chi i atgoffa eu cwsmeriaid, eu haelodau neu eu cydweithwyr am bwysigrwydd llenwi ffurflen y cyfrifiad. Byddem yn croesawu eich cefnogaeth.

Pam y dylech chi gymryd rhan

Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu yn llywio penderfyniadau ar bethau sy'n effeithio arnoch chi, eich cwsmeriaid a'ch cyflogwyr, fel gwasanaethau trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Drwy gymryd rhan ac annog pobl eraill i baratoi ar gyfer Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021, byddwch yn helpu i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau sydd eu hangen ar gymunedau lleol yn cael eu rhannu'n deg rhyngddynt.

Mae nifer o sefydliadau'n gwneud penderfyniadau am eu dyfodol yn seiliedig ar wybodaeth o'r cyfrifiad hefyd. Darllenwch am y ffordd y mae rhai wedi gwneud hynny ar ein tudalen straeon y cyfrifiad.

Mae cymryd rhan hefyd yn golygu cysylltu ag un o'r arolygon mwyaf a phwysicaf sy'n bodoli a'r ymgyrch gyhoeddus proffil uchel gysylltiedig.

Adnoddau y gallwch chi eu defnyddio i hyrwyddo'r cyfrifiad

Fel un o bartneriaid corfforaethol y cyfrifiad, bydd adnoddau digidol am ddim ar gael i chi, gan gynnwys y canlynol:

  • logos
  • copi
  • posteri
  • taflenni
  • astudiaethau achos lleol
  • negeseuon ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Bydd yr adnoddau hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i chi atgoffa pobl i gwblhau eu cyfrifiad. Gallwch eu harddangos ar eich safle neu eu cyhoeddi ar eich sianeli cyfathrebu eich hun, fel eich cylchlythyr i gwsmeriaid neu ar eich gwefan.

Rydym ni a'n hasiantaeth, M&C Saatchi Partnerships, yn awyddus i gydweithio â chi.

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich helpu chi i gymryd rhan a pha adnoddau sydd eu hangen arnoch.