Partneriaid cymunedol

Diolch i'n partneriaid yn y gymuned.

Nawr bod y gwaith o gasglu data Cyfrifiad 2021 wedi dod i ben, hoffem ddiolch i chi am eich cyfraniad. Rydym wrth ein bodd â'r lefel o gefnogaeth a gawsom.

Roedd eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod cyn Cyfrifiad 2021 ac adeg Diwrnod y Cyfrifiad yn helpu i roi hwb i gyfraddau ymateb. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y cyfrifiad yn cynnwys pawb, ac mae eich gwaith gyda ni wedi bod yn rhan annatod o'r darlun.

Gwybodaeth o'r cyfrifiad

Rydych chi wedi helpu gyda Chyfrifiad 2021 a hoffem gadw mewn cysylltiad â chi. Cyn bo hir, byddwch yn gallu cael gafael ar wybodaeth o Gyfrifiad 2021 am eich cymuned a'i defnyddio.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym yn galw'r wybodaeth ddienw o'r cyfrifiad rydym ni'n ei rhyddhau yn “allbynnau”.

Mae ein tîm allbynnau yn ystyried y ffordd orau o gyfleu gwybodaeth a gafodd ei chasglu yn ystod Cyfrifiad 2021 i gynulleidfa eang. Gallwch ddysgu mwy am hynt a datblygiad allbynnau Cyfrifiad 2021 a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost.

Bydd canlyniadau cyntaf y cyfrifiad ddiwedd y Gwanwyn 2022.

Cadw mewn cysylltiad

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am y cyfrifiad neu weithgareddau ymgysylltu â chymunedau, e-bostiwch y tîm Partneriaethau.