Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Rhoddodd rhaglen addysg uwchradd Cyfrifiad 2021 gynnwys gwersi ysbrydoledig i addysgwyr er mwyn dod â'r cyfrifiad yn fyw i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed.

Nod y rhaglen oedd grymuso myfyrwyr i ddefnyddio eu lleisiau ac annog eu teuluoedd a'r gymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Ewch i www.addysgycyfrifiad.org.uk i gael gwybod mwy.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o “Raglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad – Cyflwyniad i athrawon”.

Enillwyr y gystadleuaeth

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth.

Gwnaethom ofyn i ymgeiswyr greu ymgyrch gymunedol i ddarbwyllo pobl i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Y beirniaid oedd:

  • Laura McInerney, Newyddiadurwr Addysg a Chyd-sylfaenydd Teacher Tapp
  • Andrew Payne, Pennaeth Addysg ac Allgymorth yr Archifau Gwladol
  • Karen Campbell-White, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol
  • Nick Fuller MBE, Llywydd EVERFI
  • Tom Firth, Rheolwr Gyfarwyddwr, M&C Saatchi Partnerships

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillydd cyffredinol. Bydd yn cael talebau cyfarpar TG gwerth £1,000 ar gyfer ei hysgol a sesiwn holi ac ateb ar-lein gyda seren Gogglebox a TikTok, Tom Malone. Bydd gwaith yr enillydd a'r naw ymgeisydd ardderchog arall a gyrhaeddodd y brig yn cael ei gadw yng nghatalog cyhoeddus yr Archifau Gwladol.

Yr enillydd cyffredinol

“Pam y dylai pawb gwblhau’r cyfrifiad” gan Ariadne Young o Ysgol Gatholig St Anselm.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o “Pam y dylai pawb gwblhau’r cyfrifiad” gan Ariadne Young o Ysgol Gatholig St Anselm.

Yr ymgeiswyr eraill a gyrhaeddodd y brig

“Coeden y Cyfrifiad” gan Roxanne o Ysgol Gatholig St Anselm.

Ysgol Gatholig St Anselm - Coeden y Cyfrifiad, POWERPOINT document download, 135KB

Ysgol Gatholig St Anselm - Coeden y Cyfrifiad

“Ymgyrch cyfrifiad ar gyfer cymudwyr” gan Sam, Lara, Emma a Frieda o Ysgol Uchaf Latymer.

Ysgol Uchaf Latymer - Ymgyrch cyfrifiad ar gyfer cymudwyr, POWERPOINT document download, 2MB

Ysgol Uchaf Latymer - Ymgyrch cyfrifiad ar gyfer cymudwyr

"Llyfryn cyfrifiad lliwgar” gan Jess a Leila o Ysgol Uchaf Latymer.

Ysgol Uchaf Latymer - Llyfryn cyfrifiad lliwgar, POWERPOINT document download, 766KB

Ysgol Uchaf Latymer - Llyfryn cyfrifiad lliwgar

"Sut mae’r cyfrifiad yn helpu” gan Lauren, Sophie, Pia ac April o Ysgol Guiseley.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o "Sut mae’r cyfrifiad yn helpu” gan Lauren, Sophie, Pia ac April o Ysgol Guiseley.

"Pam y dylai myfyrwyr gwblhau’r cyfrifiad” gan Lottie a Bella o Ysgol Uwchradd Manceinion i Ferched.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o "Pam y dylai myfyrwyr gwblhau’r cyfrifiad” gan Lottie a Bella o Ysgol Uwchradd Manceinion i Ferched.

"Ymgyrch cyfrifiad amlieithog” gan Eloise a Zosia o Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley.

Ysgol Uwchradd Bishop Hedley - Ymgyrch cyfrifiad amlieithog, POWERPOINT document download, 3MB

Ysgol Uwchradd Bishop Hedley - Ymgyrch cyfrifiad amlieithog

"Cael eich cyfrif, oherwydd mae’r dyfodol yn dibynnu arnoch chi” gan Lila, Jessica, Amelie a Thaaniya o Ysgol Uwchradd Portsmouth.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o "Cael eich cyfrif, oherwydd mae’r dyfodol yn dibynnu arnoch chi” gan Lila, Jessica, Amelie a Thaaniya o Ysgol Uwchradd Portsmouth.

"Ymgyrch ymwybyddiaeth i rieni” gan Charlie, Rima, Emily, Ben, Henry ac Oscar o Ysgol Tewkesbury.

Ysgol Tewkesbury - Ymgyrch ymwybyddiaeth i rieni, POWERPOINT document download, 4MB

Ysgol Tewkesbury - Ymgyrch ymwybyddiaeth i rieni