Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad : Trosolwg

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

Rhaglen addysg arbennig i addysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i ni Gyfrif! wrth i ni symud o gasglu gwybodaeth yn y cyfrifiad i gyhoeddi'r canlyniadau.

Mae'n cynnwys gwersi i gefnogi dysgu eich plentyn mewn meysydd pwysig yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae'r cyfrifiad mor bwysig, a'r ffordd y bydd llenwi holiadur y cyfrifiad yn helpu i lywio dyfodol plant.

Mae'r adnoddau hyn yn dal i fod ar gael am gyfnod cyfyngedig.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Gadewch i ni Gyfrif! (opens in a new tab) .