Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad : Trosolwg

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

Rhaglen addysg arbennig i addysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i ni Gyfrif! wrth i ni symud o gasglu gwybodaeth yn y cyfrifiad i gyhoeddi'r canlyniadau.

Mae'n cynnwys gwersi i gefnogi dysgu eich plentyn mewn meysydd pwysig yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae'r cyfrifiad mor bwysig, a'r ffordd y bydd llenwi holiadur y cyfrifiad yn helpu i lywio dyfodol plant.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Gadewch i ni Gyfrif!.