Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad : Gadewch i ni Gyfrif! 2021

Er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021, gwnaethom ni weithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i ddatblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim.

Darparodd rhaglen drawsgwricwlaidd Gadewch i ni Gyfrif! adnoddau ar gyfer pob cyfnod mewn addysg gynradd. Helpodd i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio digwyddiad mewn bywyd go iawn, sef Cyfrifiad 2021, fel sbardun.

Dyfarnwyd gwobr Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn i Gadewch i ni Gyfrif! yn 2021.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o “Gadewch i ni Gyfrif!”. (opens in a new tab)