Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad : Gadewch i ni Gyfrif! 2021

Er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021, gwnaethom ni weithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i ddatblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim.

Darparodd rhaglen drawsgwricwlaidd Gadewch i ni Gyfrif! adnoddau ar gyfer pob cyfnod mewn addysg gynradd. Helpodd i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio digwyddiad mewn bywyd go iawn, sef Cyfrifiad 2021, fel sbardun.

Gwyliwch y fideo sydd wedi’i archifo o “Gadewch i ni Gyfrif!”.