Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad : Gadewch i ni Gyfrif! 2021 enillwyr y gystadleuaeth

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth.

Gwnaethom ofyn i blant gyfrif gwrthrychau o amgylch eu hysgol neu eu cymuned a chreu arddangosfa wal yn dangos y canlyniadau.

Y beirniaid oedd:

  • Iain Bell, Dirprwy Ystadegydd Gwladol y Swyddfa Ystadegau Gwladol
  • Alison Hopper, Arbenigwr Mathemateg Gynradd, Mathematics in Education and Industry (MEI)
  • Dr Yinka Olusoga, darlithydd addysg ym Mhrifysgol Sheffield
  • Peter Thomas, Cadeirydd y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE)
  • Jon Cannell, Arweinydd Cwricwlwm Cynradd y Gymdeithas Ddaearyddol
  • Phil Bird, Rheolwr Gyfarwyddwr Family & Education ac iChild

Cafodd yr enillydd cyffredinol gwerth £1,000 o gyfarpar gan Technology Will Save Us (TWSU).

Fe wnaeth yr enillydd cyffredinol a’r ail orau ein helpu i datgelu ffigur poblogaeth cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022.

Cafodd yr ail orau cyffredinol ac 8 enillydd rhanbarthol tocynnau offer gan Technology Will Save Us (TWSU).

Yr enillydd cyffredinol

Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Alban Sant, Havant.

Gwyliwch ymgais fideo Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Alban Sant.

Enillydd Cymru a’r ail orau cyffredinol

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Porth.

Gwyliwch ymgais fideo Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.

Enillydd rhanbarthol Dwyrain Canolbarth Lloegr

Ysgol Iau Syr John Sherbrooke, Calverton.

Enillydd rhanbarthol Dwyrain Lloegr

Ysgol Gynradd Dwyrain Tilbury, Dwyrain Tilbury.

Enillydd rhanbarthol Llundain

Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Santes Fair, Llundain.

Enillydd rhanbarthol Gogledd-ddwyrain Lloegr

Ysgol Gynradd Gatholig Paul Sant, Billingham.

Enillydd rhanbarthol Gogledd-orllewin Lloegr

Ysgol Gynradd Claremont, Manceinion.

Enillydd rhanbarthol De-orllewin Lloegr

Ysgol Gynradd Calstock, Calstock.

Enillydd rhanbarthol Gorllewin Canolbarth Lloegr

Ysgol Gynradd Eglwys Loegr Matthew Sant, Birmingham.

Enillydd rhanbarthol Swydd Efrog a Humber

Academi Gymunedol Diamond Wood, Dewsbury.