Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Creu darlun o'r boblogaeth leol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (opens in a new tab)  yn gweithio i warchod y parc cenedlaethol fel y gallwn ni, a chenedlaethau'r dyfodol, ei fwynhau.

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith hwn. Mae'r Awdurdod yn defnyddio'r cyfrifiad er mwyn helpu i greu darlun o'r boblogaeth leol. Mae ganddo ddiddordeb ym mhopeth o nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n byw yn yr ardal, i iechyd a llesiant y boblogaeth.

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn galluogi'r Awdurdod i nodi materion sy'n effeithio ar yr ardal. Yna gall wneud newidiadau i Gynllun y Parc Cenedlaethol er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn. Mae hyn yn cynnwys pethau fel llunio mwy o wybodaeth am y parc cenedlaethol a threfnu prosiectau sy'n ymchwilio i ddosbarthiad y boblogaeth yn y parc.

Drwy ddefnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad, mae'r Awdurdod yn gwneud yn siŵr bod y parc yn chwarae rôl bwysig o ran llesiant y cymunedau o fewn ei ffiniau, yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Dywedodd Rheolwr Partneriaethau'r Awdurdod, Angela Jones: “Mae data o'r cyfrifiad yn hanfodol er mwyn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod Parc Cenedlaethol Eryri cystal â phosibl i'r rhai sy'n byw ynddo ac o'i gwmpas. Drwy ddefnyddio data o'r cyfrifiad, mae'r Awdurdod yn gwneud yn siŵr bod y parc yn chwarae rhan bwysig o ran llesiant cymdeithasol ac economaidd ei gymunedau lleol nawr – ac yn y dyfodol.”