Cymdeithas Ymchwil y Farchnad

Mae Cymdeithas Ymchwil y Farchnad (yn Saesneg) yn dweud bod y cyfeiriad yn hanfodol er mwyn gwneud yn siŵr bod eu hymchwil yn adlewyrchu poblogaeth y Deyrnas Unedig.

Mae Rebecca Cole, Rheolwr Gyfarwyddwr Cobalt Sky, a Jane Frost, Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Ymchwil y Farchnad, yn trafod pa mor bwysig yw data cyfrifiad i’r ymchwil y maent yn ei wneud.

Maent yn esbonio sut mae pob penderfyniad yn maent yn ei wneud yn seiliedig ar wybod bod ganddynt ddata cywir a dibynadwy. Maent yn gwybod y gallant gael hwn o’r cyfrifiad.

Maent yn mynd ymlaen i esbonio sut mae’r data yn eu helpu i ddeall y gwahaniaethau mewn cymdeithas, y gallant eu hadlewyrchu yn y cwestiynau y maent yn eu gofyn.

Trawsgrifiad o fideo stori cyfrifiad Cymdeithas Ymchwil y Farchnad (yn Saesneg).