Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Data Cymru

Deall cymunedau lleol yng Nghymru

Mae Data Cymru (opens in a new tab)  yn helpu Llywodraeth Cymru i gael gafael ar wybodaeth a'i defnyddio. Y cyfrifiad yw un o'r prif ffynonellau y mae'n gweithio gyda nhw er mwyn helpu llywodraeth leol i ddeall ei chymunedau a chynllunio gwasanaethau.

Er enghraifft, mae Data Cymru yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i ddysgu am y pwysau ar ysgolion, ffyrdd a thrafnidiaeth. Mae hyn yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â lle mae angen gwneud newidiadau. Mae hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i gymharu grwpiau gwahanol o'r boblogaeth sy'n byw yng Nghymru a deall mwy amdanyn nhw a'u hanghenion.

Yn aml, y cyfrifiad yw'r unig ffynhonnell wybodaeth ar lefel leol, gymunedol. Mae'n helpu llywodraeth leol i ddeall sut mae Cymru a'i chymunedau yn newid dros amser. Mae hyn yn bwysig ar gyfer cynllunio, nawr ac yn y dyfodol. Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad hefyd yn helpu i lywio penderfyniadau ynghylch ariannu awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd, yr heddlu a gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Dywedodd Andrew Stephens, Cyfarwyddwr Gweithredol Data Cymru: “Yn aml, gwybodaeth o'r cyfrifiad yw'r wybodaeth bwysicaf a mwyaf cadarn sydd gennym ni ar lefel leol, gymunedol. Mae'n hanfodol er mwyn ein helpu ni i ddeall sut mae Cymru, a'i chymunedau, yn newid dros amser."