Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd yn defnyddio gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 i gefnogi ceisiadau am gyllid.

Mae Dr Jack Shieh, OBE, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd, yn esbonio bod gwybodaeth o'r cyfrifiad yn bwysig iawn i'r gymuned Fietnamaidd. Mae'n creu darlun cywir o ble mae pobl Fietnamaidd yn byw yng Nghymru a Lloegr ac yn llywio ceisiadau sefydliadau cymunedol am gyllid. Mae hyn wedyn yn sicrhau bod y gymuned Fietnamaidd yn cael y cymorth sydd ei angen arni.

Trawsgrifiad o'r fideo 'Astudiaeth Achos y Cyfrifiad: Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd' (yn Saesneg)