Y gymuned Fietnamaidd

Dr Jack Shieh, OBE, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd

Mae Dr Jack Shieh yn esbonio bod gwybodaeth o'r cyfrifiad yn bwysig iawn i'r gymuned Fietnamaidd. Mae'n creu darlun cywir o ble mae pobl Fietnamaidd yn byw yng Nghymru a Lloegr ac yn llywio ceisiadau sefydliadau cymunedol am gyllid. Mae hyn wedyn yn sicrhau bod y gymuned Fietnamaidd yn cael y cymorth sydd ei angen arni.

Mae Dr Shieh yn sôn am y cymorth y mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ei gynnig er mwyn helpu pobl i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.