Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Coleg Prifysgol Llundain

Defnyddiodd ymchwilwyr Coleg Prifysgol Llundain wybodaeth Cyfrifiad 2011 i astudio sut mae bod mewn gofal yn effeithio ar iechyd meddwl.

Siaradon ni ag Dr Emily Murray, Uwch-ymchwilydd, Coleg Prifysgol Llundain (UCL) a'r Athro Amanda Sacker, Iechyd y Cyhoedd, UCL.

Mae gwaith Dr Emily Murray a’r Athro Amanda Sacker yn canolbwyntio ar wella iechyd y boblogaeth gyfan a lleihau anghydraddoldebau. Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn eu helpu i nodi ac astudio pobl sydd wedi bod mewn gofal ac effaith hyn ar eu hiechyd meddwl ar ôl iddynt adael gofal.

Mae'r ddwy yn siarad am y ffordd y maent yn cadw'r wybodaeth hon yn ddiogel a'r protocolau llym y mae'n rhaid iddynt eu dilyn er mwyn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad.

Trawsgrifiad o'r fideo "Astudiaeth Achos y Cyfrifiad: Coleg Prifysgol Llundain" (yn Saesneg)

Gwyliwch fersiwn wedi'i harchifo o'r fideo "Census Case Study: UCL (University College London)" (yn Saesneg) (opens in a new tab)