Prentisiaeth Gymraeg

Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru

Mae Sian Lewis yn siarad am y ffordd mae gwybodaeth o'r cyfrifiad wedi datgelu cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd â sgiliau Cymraeg. Mae'n esbonio bod angen y wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu ar y mudiad er mwyn gallu cynllunio ei wasanaethau. Mae hyn yn gwneud yn siŵr bod Urdd Gobaith Cymru yn trefnu ei raglen gyflogaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc lle mae ei hangen fwyaf. Mae Sian yn dweud ei bod yn bwriadu cwblhau'r cyfrifiad er mwyn gwella bywydau cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.