Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru yn dweud bod gwybodaeth o'r cyfrifiad wedi bod yn hanfodol wrth iddo greu cynllun prentisiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc.

Mae Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, yn siarad am y ffordd mae gwybodaeth o'r cyfrifiad wedi datgelu cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd â sgiliau Cymraeg.

Mae'n esbonio bod angen y wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu ar y mudiad er mwyn gallu cynllunio ei wasanaethau. Mae hyn yn gwneud yn siŵr bod Urdd Gobaith Cymru yn trefnu ei raglen gyflogaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc lle mae ei hangen fwyaf.