Renewable UK

Mae Renewable UK yn sôn am y ffordd y bydd gwybodaeth o Gyfrifiad 2021 yn ei helpu i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae Melanie Onn, Dirprwy Brif Weithredwr, Renewable UK, yn sôn am ba mor bwysig yw'r cyfrifiad i'r sefydliad. Mae'r wybodaeth y mae'n ei chasglu yn helpu'r tîm i gael gwybod faint o gartrefi sydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r wybodaeth hon yn galluogi'r sefydliad i olrhain y defnydd o ynni ond, yn ogystal â hynny ac yn bwysicach fyth, allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae hyn yn helpu Renewable UK i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd drwy ei helpu i ddeall faint o ynni gwyrdd a glân sydd ei angen ar gartrefi yng Nghymru a Lloegr.