Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

RenewableUK

Mae RenewableUK yn sôn am y ffordd y bydd gwybodaeth o Gyfrifiad 2021 yn ei helpu i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae Melanie Onn, Dirprwy Brif Weithredwr, RenewableUK, yn sôn am ba mor bwysig yw'r cyfrifiad i'r sefydliad. Mae'r wybodaeth y mae'n ei chasglu yn helpu'r tîm i gael gwybod faint o gartrefi sydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r wybodaeth hon yn galluogi'r sefydliad i olrhain y defnydd o ynni ond, yn ogystal â hynny ac yn bwysicach fyth, allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae hyn yn helpu RenewableUK i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd drwy ei helpu i ddeall faint o ynni gwyrdd a glân sydd ei angen ar gartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Trawsgrifiad o'r fideo "Astudiaeth Achos y Cyfrifiad, RenewableUK" (yn Saesneg)

Gwyliwch fersiwn wedi'i harchifo o'r fideo "Census Case Study, Renewable UK" (yn Saesneg) (opens in a new tab)