Ynni adnewyddadwy

Melanie Onn, Dirprwy Brif Weithredwr, Renewable UK

Mae Melanie Onn yn sôn am ba mor bwysig yw'r cyfrifiad i'r sefydliad. Mae'r wybodaeth y mae'n ei chasglu yn helpu'r tîm i gael gwybod faint o gartrefi sydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r wybodaeth hon yn galluogi'r sefydliad i olrhain y defnydd o ynni ond, yn ogystal â hynny ac yn bwysicach fyth, allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae hyn yn helpu Renewable UK i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd drwy ei helpu i ddeall faint o ynni gwyrdd a glân sydd ei angen ar gartrefi yng Nghymru a Lloegr.
Drwy gwblhau'r cyfrifiad, mae Melanie yn ein hatgoffa y byddwn ni'n gallu gweld cynnydd wrth i ni symud i ddyfodol di-garbon.