Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig

Taflu goleuni ar fywyd Iddewig modern

Mae'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig (yn Saesneg) (opens in a new tab)  yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i greu darlun o gymuned Iddewig y Deyrnas Unedig. Gall y darlun hwnnw gael effaith fawr ar y cymorth a'r gwasanaethau y mae'r gymuned yn eu cael.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig yn taflu goleuni ar gymunedau Iddewig modern yn y Deyrnas Unedig a ledled Ewrop. Y nod yw dysgu sut mae cymunedau Iddewig yn teimlo a'r hyn y maent yn ei feddwl ac yn ei wneud, er mwyn helpu sefydliadau i'w cefnogi.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i ddysgu am fywyd Iddewig yng Nghymru a Lloegr. Mae'n edrych ar bethau fel maint y boblogaeth, ystod oedran, maint cartrefi ac iechyd. Mae'r sefydliad yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau sy'n helpu arweinwyr a sefydliadau cymunedol i ddeall y canlynol yn well:

  • y problemau y mae pobl Iddewig yn eu hwynebu
  • ble mae bywyd Iddewig yn gwella neu'n gwaethygu
  • pa mor dda y mae pobl Iddewig wedi integreiddio i fywyd yng Nghymru a Lloegr

Mae adroddiadau'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig yn hynod bwysig i elusennau Iddewig. Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn eu helpu i gynllunio sut i gefnogi'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Er enghraifft, mae elusennau gofal henoed yn defnyddio'r wybodaeth i gynllunio faint o leoedd cartrefi gofal fydd eu hangen yn y dyfodol. Mae elusennau plant yn defnyddio'r wybodaeth i weld faint o blant Iddewig sy'n byw gydag anableddau dysgu mewn rhannau gwahanol o Gymru a Lloegr.

Yn fwy cyffredinol, mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig i wybod pa wasanaethau lles sydd eu hangen ar bobl Iddewig a ble. Yna bydd y sefydliad yn cymharu hyn â beth sydd ar gael ar hyn o bryd.

Bydd gwybodaeth am grefydd o Gyfrifiad 2021 yn galluogi'r Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig i weld tueddiadau poblogaeth Iddewig dros ddau ddegawd cyntaf yr 21ain ganrif yn fwy cywir nag erioed.

Dywedodd Dr Jonathan Boyd, Cyfarwyddwyr Gweithredol y Sefydliad Ymchwil Polisi Iddewig: “Nid yw llawer o bobl heddiw yn deall nac yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw'r cyfrifiad. Ond does dim sy'n debyg iddo. Mae ei fanylder anhygoel yn ein galluogi i weld a deall ffyrdd hynod unigryw'r Deyrnas Unedig. Heb os, dyma'r ymarfer ymchwil pwysicaf yn y Deyrnas Unedig.”