Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn dweud y bydd data Cyfrifiad 2021 yn rhoi’r darlun cynhwysfawr cyntaf iddynt o’r rhai sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig o’r blaen.

Mae Andy Pike, Pennaeth Polisi ac Ymchwil yn y Lleng Brydeinig Frenhinol, yn trafod sut y bydd data Cyfrifiad 2021 yn eu helpu nhw, ac eraill, i ddeall cymuned y lluoedd arfog yn well.

Bydd y data hwn yn chwarae rhan enfawr wrth ddiwallu anghenion cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig a nodi lle y gallent fod dan anfantais. Gall y Lleng Brydeinig Frenhinol hefyd ei ddefnyddio i hysbysu sut maent yn darparu gwasanaethau i gyn-filwyr a’u teuluoedd.

Trawsgrifiad o fideo straeon y cyfrifiad Lleng Brydeinig Frenhinol (yn Saesneg)

Gwyliwch fersiwn wedi'i harchifo o'r fideo "Census stories | Royal British Legion | How RBL use census information" (yn Saesneg) (opens in a new tab)