Gweithio ar y cyfrifiad

Nid ydym ni'n derbyn ceisiadau newydd ar gyfer staff maes Cyfrifiad 2021 mwyach.

Fodd bynnag, mae swyddi eraill ar gael yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym ni’n cynnig swyddi amser llawn a rhan-amser, yn ogystal ag interniaethau, cynlluniau graddedigion a phrentisiaethau.

Gallwch chi gael gwybod am y swyddi sydd ar gael yn y Swyddfa Ystadegol Gwladol ar wefan gyrfaoedd y Gwasanaeth Sifil.