Swyddi

Gwneud cais am swydd

Os ydych chi'n dda gyda phobl, yn meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych ac am fod yn rhan o rywbeth sy'n effeithio ar bob un ohonom, gwnewch gais am swydd gyda'r cyfrifiad.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwn yn cyflogi o leiaf 30,000 o staff maes ledled Cymru a Lloegr. Wrth iddo nesáu, byddwn yn hysbysebu'r cyfleoedd ar lein.

Beth mae'r tîm maes yn ei wneud

Mae'n cymryd tîm mawr i sicrhau bod y cyfrifiad yn rhedeg yn esmwyth. Mae ein tîm maes yn hanfodol i'n llwyddiant.

Fel rhan o'n tîm maes, chi fyddai wyneb y cyfrifiad – yn ymweld â phobl sydd heb ymateb, yn cynnig help ac yn annog pobl i gymryd rhan. Mae'n rhan hanfodol o sicrhau ein bod yn cael yr ymatebion sydd eu hangen arnom er mwyn i'r cyfrifiad fod cystal â phosibl.