Swyddi

Swyddi ymarfer y cyfrifiad

Gan y bydd ymarfer y cyfrifiad yn cael ei gynnal mewn pedair ardal – Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets – rydym bellach yn chwilio am staff maes yn yr ardaloedd hyn i helpu.

Gwneud cais am swydd

Os ydych chi'n dda gyda phobl, yn meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych ac am fod yn rhan o rywbeth sy'n effeithio ar bob un ohonom, gwnewch gais am swydd gyda'r cyfrifiad.

Rolau Cyfrifiad 2021

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwn yn cyflogi o leiaf 17,000 o staff maes ledled Cymru a Lloegr. Wrth iddo nesáu, byddwn yn hysbysebu'r cyfleoedd ar lein.

Beth mae'r tîm maes yn ei wneud

Mae'n cymryd tîm mawr i sicrhau bod yr ymarfer a'r cyfrifiad ei hun yn rhedeg yn esmwyth. Mae ein tîm maes yn hanfodol i'n llwyddiant.

Fel rhan o'n tîm maes, chi fyddai wyneb y cyfrifiad – yn ymweld â phobl sydd heb ymateb, yn cynnig help ac yn annog pobl i gymryd rhan. Mae'n rhan hanfodol o sicrhau ein bod yn cael yr ymatebion sydd eu hangen arnom er mwyn i'r cyfrifiad fod cystal â phosibl.