Swyddi

Gwneud cais am swydd

Os ydych chi'n dda gyda phobl, yn meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych ac am fod yn rhan o rywbeth sy'n effeithio ar bob un ohonom, gwnewch gais am swydd gyda'r cyfrifiad.

Mae'n cymryd tîm mawr i sicrhau bod y cyfrifiad yn rhedeg yn esmwyth. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, byddwn yn cyflogi o leiaf 30,000 o staff maes ledled Cymru a Lloegr ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Beth mae'r tîm maes yn ei wneud

Mae ein tîm maes yn hanfodol i'n llwyddiant.

Mae'r tîm yn cynnwys:

  • swyddogion sy'n ymweld â'r rhai nad ydynt wedi cwblhau ffurflen y cyfrifiad eto, gan gynnig help ac anogaeth iddynt gymryd rhan
  • goruchwylwyr sy'n rheoli gwaith maes mewn ardal benodol
  • rheolwyr sy'n cynllunio ac yn gweithredu er mwyn cael y canlyniadau gorau

Ym mhob rôl, byddwch chi'n rhan hanfodol o sicrhau bod y cyfrifiad cystal â phosibl. Felly, ymunwch â'r tîm a chael effaith barhaol ar eich cymuned.