Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o fideo Canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Pam fod y niferoedd yn bwysig

Harry:

Cafodd y gystadleuaeth ei chreu er mwyn annog teuluoedd a ffrindiau plant ysgol gynradd fel fi i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Evan:

Gofynnodd cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! i blant o bob rhan o Gymru a Lloegr greu prosiect fyddai'n gallu dangos pa mor bwysig yw gwybodaeth y cyfrifiad.

Lia:

Flwyddyn yn ddiweddarach, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn paratoi i ryddhau'r set gyntaf o ganlyniadau. Maen nhw wedi dod nôl i fy ysgol i ddweud wrthon ni sut mae'r gwaith yn mynd.

Mr Aled Hughes, Athro:

Fel Ysgol Gynradd Gymraeg fe ddaru ni edrych ar faint o siaradwyr Cymraeg oedd yma yng Nghymru. Mae’r defnydd o’r Gymraeg wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Mi ddaru hyn ddechrau llawer o sgyrsiau yn y dosbarth, o ran demograffeg yn ein cymuned ni, yn sicr o ran faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg a sut mae newidiadau economaidd yn y gymuned wedi effeithio ar y Gymraeg.

Cerdyn Cwestiwn:

Sut deimlad oedd ennill y gystadleuaeth?

Evan:

Rili dda, ie.

Lia:

Cyffrous, rili cyffrous.

Lily Mai:

Roedd e’n deimlad anhygoel, roedden ni wedi gweithio’n galed iawn ar y prosiect ac roedd e’n ddiddorol.

Harry:

Ro’n ni ddim wedi disgwyl ennill, rili.

Cerdyn Cwestiwn:

Beth yw pwysigrwydd y cyfrifiad?

Evan:

Gweld y bobl sy’n siarad Cymraeg i weld os maen nhw’n mynd i gael eu plant nhw i fynd i ysgolion Cymraeg so maen nhw angen mwy o ysgolion Cymraeg.

Grace:

Ni eisiau gwybod faint o bobl sydd yn byw yn yr ardal oherwydd os mae plant angen meysydd chwarae neu ganolfan hamdden i nofio ac ymarfer corff.

Lia:

I pobol [sy’n] adeiladu allu gwybod os bod nhw angen mwy o ysbyty, llefydd fel parc.

Cerdyn Cwestiwn:

Pa ganran o gartrefi wedi’u meddiannu a gymerodd ran yng Nghyfrifiad 2021? Wedi’i hamgangyfrif ar adeg casglu’r data

Cyfarwyddwr Ffilm:

Pa ganran o gartrefi rydych chi’n credu gymerodd ran yng nhgyfrifiad 2021?

  • 35% b) 68% c) 97%

Lily Mai:

Dwi’n meddwl 97%.

Grace:

Bydda i’n dweud 68%.

Alla:

Dwi’n meddwl 68%.

Brecon:

Dwi’n meddwl yr un canol.

Lia:

68.

Harry:

A yn rhy isel a C yn rhy uchel.

Cyfarwyddwr Ffilm:

Mae ychydig dros 97% o gartrefi [wedi cwblhau]

Evan a Brecon:

97%.

Alla:

O’n i’n anghywir.

Lia:

Mae hwnna’n lot.

Harry:

Fi’n surprised bo bobl yn actually hoffi neud e.

Lia:

Wel mae pobol yn actually neud y peth yna oherwydd maen nhw’n gwybod bod e’n bwysig.

Cyfarwyddwr Ffilm:

Llongyfarchiadau.

Lily Mai:

Diolch.

Cyfarwyddwr Ffilm:

Da iawn.

Cerdyn Cwestiwn:

Faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg yn 2011?

Harry:

Lot.

Lia:

Ti ddim just yn gallu dweud lot.

Harry:

Ie, fi’n meddwl am y rhif.

Evan:

500,000?

Grace:

6,000?

Alla:

Achos ma fe wedi mynd lan.

Brecon:

500,186, rhywbeth fel hwnna.

Cyfarwyddwr Ffilm:

Canlyniad 2011, 562,016

Evan:

Sut o’t ti wedi cofio hwnna te?

[Mae Brecon yn codi ei ysgwyddau mewn ymateb]

Cerdyn Cwestiwn:

Beth sy’n fwyaf cyffrous i chi wrth edrych ymlaen at ganlyniadau Cyfrifiad 2021?

Harry:

Gweld faint o bobl sy ishe neud e.

Lia:

Gweld y canlyniadau a phethau fel hwnna.

Alla:

Dwi’n gyffrous i weld faint o bobl sy’n mynd i, wel, sydd wedi dysgu Cymraeg a nawr sydd yn siarad Cymraeg.