Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o'r animeiddiad Beth sy'n digwydd i'm gwybodaeth o'r cyfrifiad?

Llefarydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol:
Cawsom ymateb gwych i Gyfrifiad 2021.

I'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae'n golygu llawer o waith gyda sawl cam i droi miliynau o ffurflenni'r cyfrifiad yn ystadegau y gallwn i gyd eu defnyddio.

I droi eich holl wybodaeth o'r cyfrifiad yn ystadegau, rydym yn ei chrynhoi, ei glanhau, ei chwblhau a'i thrawswirio, yn ogystal â sicrhau cyfrinachedd.

I grynhoi'r data, rydym yn casglu ac yn sganio ymatebion papur ac yn cyfuno'r rhain yn ddiogel ag ymatebion ar-lein.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, roedd 89% o ffurflenni ar-lein, ond cawsom 2 filiwn a hanner o holiaduron papur o hyd.

Yna, rydym yn glanhau'r data.

Rydym yn cymryd gofal i wneud yn siwr ein bod yn cyfrif am unrhyw achosion o ddyblygu, fel rhywun yn llenwi holiadur ddwywaith yn yr un cyfeiriad.

Y cam nesaf yw cwblhau.

Gan ddefnyddio dulliau ystadegol cydnabyddedig a gynlluniwyd yn ofalus, rydym yn llenwi'r bylchau yn y data.

Mae hyn yn sicrhau bod yr ystadegau terfynol yn cynrychioli'r boblogaeth gyfan.

Mae angen i ni drawswirio ein data i wneud yn siwr bod gennym ystadegau o ansawdd uchel. Am y tro cyntaf ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaethom alluogi awdurdodau lleol i weld amcangyfrifon dros dro cyfyngedig o niferoedd y bobl yn eu hawdurdod i wirio yn erbyn gwybodaeth am y boblogaeth leol.

Nid oedd yr amcangyfrifon hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol.

Mae'r gwiriad ychwanegol hwn yn rhoi mwy o hyder i ni yn y data, gan olygu mai dyma'r data gorau posibl.

Diogelwch a chyfrinachedd eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth.

Dyna pam mae'r holl ymatebion wedi'u diogelu gan y gyfraith, ac ni ellir adnabod unrhyw unigolyn yn yr ystadegau rydym yn eu cyhoeddi.

Caiff y wybodaeth bersonol ar eich ffurflenni ei chadw'n ddiogel am 100 mlynedd.

Mae'r ystadegau a gaiff eu cynhyrchu o'r cyfrifiad a data eraill yn helpu'r llywodraeth, awdurdodau lleol, elusennau, gwasanaethau iechyd a busnesau i gynllunio gwasanaethau yn eich ardal.

Mae hyn yn helpu i greu cymdeithas sy'n gweithio'n well i chi ac i'ch cymuned.