Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o'r fideo animeiddiedig Creu set ddata arbennig

Yn cyflwyno adnodd creu set ddata arbennig Cyfrifiad 2021.

Crëwch filiynau o gyfuniadau o ganlyniadau Cyfrifiad 2021 i weddu i'ch anghenion.

Gan gynnwys data ar y boblogaeth, crefydd, gwlad enedigol, tai, cyflogaeth, addysg a mwy.

Crëwch set ddata arbennig sy'n casglu’r data sydd o bwys i chi mewn un man.

Dewiswch "Creu set ddata arbennig" i ddechrau o'r dechrau neu "Cael gafael ar ddata'r cyfrifiad" i ddechrau gyda set ddata sydd eisoes yn bodoli.

Gallwch addasu'r math o ardal a'r cwmpas.

Yna, ychwanegwch newidynnau y mae gennych ddiddordeb ynddynt a dewiswch faint o gategorïau yr hoffech eu cael.

Mae'r data yn yr adnodd "Creu set ddata arbennig" yn ddiogel, felly ni allwch adnabod unrhyw un yn bersonol.

Mae'n bosibl felly na fydd y setiau data yn cynnwys cymaint o fanylion ag y gallai fod eu hangen arnoch...

…felly byddwn yn awgrymu ffyrdd o wella eich canlyniadau.

Gallwch lawrlwytho eich data fel taenlen neu gael dolen i'w defnyddio'n ddiweddarach neu i'w rhannu ag eraill.

Cael data. Dim ffwdan.

Archwiliwch hyd yn oed mwy o ddata'r cyfrifiad yn: https://cy.ons.gov.uk/datasets... (opens in a new tab)