Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o'r fideo Beth sy'n digwydd i'm gwybodaeth o'r cyfrifiad?

Dr Tim Gibbs, Pennaeth Tîm Dadansoddi Gwasanaethau Cyhoeddus:

Cawsom gyfrifiad llwyddiannus iawn eleni. Cawsom gyfradd gwblhau o 97% sy’n llawer, llawer uwch na’r hyn a gawsom yn 2011 ac mae’n rhoi swm enfawr o ddata i ni eu prosesu.

Heledd Jones, Dadansoddydd Cynhyrchu Ystadegau:

Ar ôl iddo gael ei gasglu, mae dwy ran i'r data. Yn gyntaf mae'r holl ymatebion electronig a roddwyd. Mae’r holl ymatebion papur hefyd, felly mae’r holl ymatebion papur, sef dwy filiwn a hanner ohonynt wedi’u sganio i mewn a’u cyfuno â’r holl ymatebion electronig i greu un set ddata lle gall camau nesaf y prosesu ddechrau.

Sian-Elin Wyatt, Pennaeth Cydlynu Datblygiad:

Unwaith y byddwn yn casglu eich data rydym yn cymryd y data hwn ac yn ei droi'n ystadegau sy'n cynrychioli ein poblogaeth orau.

Shamela Pepper-Grainger, Swyddog Ymchwil:

Felly byddwn yn edrych i weld lle mae unrhyw ddyblygiadau a cheisio nodi lle y bu unrhyw wallau wrth gwblhau.

Heledd Jones, Dadansoddydd Cynhyrchu Ystadegau:

Rydym yn cymryd safon y ffigurau o ddifrif, a dweud y gwir oherwydd ein bod mor angerddol am yr ystod o wahanol ddefnyddiau y mae data’r cyfrifiad yn eu defnyddio. Gan ein bod yn gwybod nad yw pawb wedi llenwi ffurflen cyfrifiad, rydym yn amcangyfrif ar gyfer y boblogaeth gyfan. Unwaith y byddwn wedi gwneud hynny, rydym yn cynnal ymarfer sicrwydd ansawdd cynhwysfawr iawn ac yn cymryd ein hamcangyfrifon cyfrifiad ac yn edrych arnynt yng nghyd-destun y pethau eraill yr ydym yn eu gwybod, pethau fel, faint o bobl sydd wedi cofrestru gyda meddyg, neu, faint o bobl sydd wedi'u cofrestru ar gyfer treth, neu faint o bobl sydd wedi'u cofrestru i fynd i'r ysgol, ac mae hynny'n rhoi cymhariaeth braf iawn i ni er mwyn gwirio a yw amcangyfrif ein cyfrifiad wedi, yn mesur y boblogaeth gyfan.

Dr Tim Gibbs, Pennaeth Tîm Dadansoddi Gwasanaethau Cyhoeddus:

Bydd canlyniadau cyntaf cyfrifiad 2021 ar gael yn gynnar yn yr haf ac yna bydd cyfres reolaidd o fwy a mwy o wybodaeth yn dod allan yn dilyn hynny.

Sian-Elin Wyatt, Pennaeth Cydlynu Datblygiad:

Diolch yn fawr iawn i bawb a lenwodd ffurflen y cyfrifiad. Mae’r cyfrifiad yn rhoi darlun cyfoethog gwych iawn o Gymru a Lloegr.