Trawsgrifiad o'r fideo Beth sy'n digwydd i'm gwybodaeth o'r cyfrifiad?

Dr Tim Gibbs, Pennaeth Tîm Dadansoddi Gwasanaethau Cyhoeddus:

Cawsom gyfrifiad llwyddiannus iawn eleni. Cawsom gyfradd gwblhau o 97% sy’n llawer, llawer uwch na’r hyn a gawsom yn 2011 ac mae’n rhoi swm enfawr o ddata i ni eu prosesu.

Heledd Jones, Dadansoddydd Cynhyrchu Ystadegau:

Ar ôl iddo gael ei gasglu, mae dwy ran i'r data. Yn gyntaf mae'r holl ymatebion electronig a roddwyd. Mae’r holl ymatebion papur hefyd, felly mae’r holl ymatebion papur, sef dwy filiwn a hanner ohonynt wedi’u sganio i mewn a’u cyfuno â’r holl ymatebion electronig i greu un set ddata lle gall camau nesaf y prosesu ddechrau.

Sian-Elin Wyatt, Pennaeth Cydlynu Datblygiad:

Unwaith y byddwn yn casglu eich data rydym yn cymryd y data hwn ac yn ei droi'n ystadegau sy'n cynrychioli ein poblogaeth orau.

Shamela Pepper-Grainger, Swyddog Ymchwil:

Felly byddwn yn edrych i weld lle mae unrhyw ddyblygiadau a cheisio nodi lle y bu unrhyw wallau wrth gwblhau.

Heledd Jones, Dadansoddydd Cynhyrchu Ystadegau:

Rydym yn cymryd safon y ffigurau o ddifrif, a dweud y gwir oherwydd ein bod mor angerddol am yr ystod o wahanol ddefnyddiau y mae data’r cyfrifiad yn eu defnyddio. Gan ein bod yn gwybod nad yw pawb wedi llenwi ffurflen cyfrifiad, rydym yn amcangyfrif ar gyfer y boblogaeth gyfan. Unwaith y byddwn wedi gwneud hynny, rydym yn cynnal ymarfer sicrwydd ansawdd cynhwysfawr iawn ac yn cymryd ein hamcangyfrifon cyfrifiad ac yn edrych arnynt yng nghyd-destun y pethau eraill yr ydym yn eu gwybod, pethau fel, faint o bobl sydd wedi cofrestru gyda meddyg, neu, faint o bobl sydd wedi'u cofrestru ar gyfer treth, neu faint o bobl sydd wedi'u cofrestru i fynd i'r ysgol, ac mae hynny'n rhoi cymhariaeth braf iawn i ni er mwyn gwirio a yw amcangyfrif ein cyfrifiad wedi, yn mesur y boblogaeth gyfan.

Dr Tim Gibbs, Pennaeth Tîm Dadansoddi Gwasanaethau Cyhoeddus:

Bydd canlyniadau cyntaf cyfrifiad 2021 ar gael yn gynnar yn yr haf ac yna bydd cyfres reolaidd o fwy a mwy o wybodaeth yn dod allan yn dilyn hynny.

Sian-Elin Wyatt, Pennaeth Cydlynu Datblygiad:

Diolch yn fawr iawn i bawb a lenwodd ffurflen y cyfrifiad. Mae’r cyfrifiad yn rhoi darlun cyfoethog gwych iawn o Gymru a Lloegr.