Gadewch i ni Gyfrif!

Rydym ni am ysbrydoli cenhedlaeth newydd i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Fel rhan o ymarfer y cyfrifiad gwnaethom ni ddatblygu rhaglen addysg er mwyn helpu plant mewn ysgolion cynradd i ddysgu am y cyfrifiad. Roedd Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys cynlluniau gwersi wedi'u hysbrydoli gan y cyfrifiad ac yn cefnogi dysgu ym mhrif feysydd y Cwricwlwm yng Nghymru ac yn Lloegr.

Roedd y rhaglen ar gael i bob ysgol gynradd ym mhedair ardal ymarfer y cyfrifiad: Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets.

Cafodd yr ysgolion yn yr ardaloedd hyn hefyd eu hannog i gynnal diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! ym mis Hydref a chymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Cafodd y plant eu herio i gyfrif yr holl bethau gwahanol y gwnaethant ddod o hyd iddynt wrth gerdded o amgylch yr ysgol a rhannu'r hyn y gwnaethant ddod o hyd iddo mewn ffyrdd cyffrous.

Dewisodd panel o feirniaid enillydd o bob un o ardaloedd yr ymarfer. Enillodd tri o'r rhain werth £500 o adnoddau ysgol, a chafodd yr enillydd cyffredinol werth £1,000 o adnoddau yn wobr.

Enillodd Ysgol Gynradd Blackford yng Nghaerliwelydd, Ysgol Llanfarian yng Ngheredigion ac Ysgol Gynradd Gatholig St Elizabeth yn Tower Hamlets wobr o £500. Ysgol Gynradd Jubilee yn Hackney oedd yr enillydd cyffredinol a chafodd brif wobr gwerth £1,000.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gadewch i ni Gyfrif!.