Gadewch i ni Gyfrif!

Rydym ni am ysbrydoli cenhedlaeth newydd i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Rydym ni wedi datblygu rhaglen addysg gyffrous am ddim er mwyn helpu plant mewn ysgolion cynradd i ddysgu am y cyfrifiad. Mae Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys cynlluniau gwersi wedi'u hysbrydoli gan y cyfrifiad i gefnogi dysgu ym mhrif feysydd y Cwricwlwm yng Nghymru ac yn Lloegr.

Mae'r rhaglen ar gael ar hyn o bryd i bob ysgol gynradd ym mhedair ardal ymarfer y cyfrifiad: Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets.

Bydd yr ysgolion yn yr ardaloedd hyn hefyd yn cael eu hannog i gynnal diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! ym mis Hydref a chymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Caiff y plant eu herio i gyfrif yr holl bethau gwahanol maent yn dod o hyd iddynt wrth gerdded o amgylch yr ysgol a rhannu'r hyn maent yn dod o hyd iddo mewn ffyrdd cyffrous. Bydd y cynigion gorau yn ennill gwobrau.

Mae gwefan Gadewch i ni Gyfrif! yn cynnwys digon o adnoddau i athrawon a rhieni. Mae'r rhain yn cynnwys taflenni, cyflwyniadau a phosteri. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gadewch i ni Gyfrif!.