Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Rhaglen adnoddau addysg y cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn unigryw a dim ond unwaith bob 10 mlynedd y caiff ei gynnal. Felly, yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), roeddem ni am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i gymryd rhan. Er mwyn cefnogi'r digwyddiad pwysig hwn, gwnaethom gynnal rhaglenni addysg am ddim ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru a Lloegr yn ystod Cyfrifiad 2021.

Helpodd y rhaglenni hyn i addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd y cyfrifiad a'r ffordd y mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu yn helpu i lywio'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Anfonwch e-bost atom (opens in a new tab) , os bydd gennych unrhyw gwestiynau am ein rhaglenni addysg.

Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad

Rhaglen addysg am ddim i addysgu plant cynradd am y cyfrifiad.

    Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

    Rhaglen addysg am ddim a ddaeth â'r cyfrifiad yn fyw i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed.