Ynglŷn â'r cyfrifiad : Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Mae Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn arolwg llai rydym yn ei gynnal ar ôl y cyfrifiad.

Sut mae'n gweithio

Rydym yn gofyn i nifer penodol o gartrefi yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan drwy ateb rhai o'r un cwestiynau o holiadur y cyfrifiad.

Pam mae'n cael ei gynnal

Mae canlyniadau Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn ein galluogi ni i weld pa mor gywir oedd y wybodaeth y gwnaethom ei chasglu yn y cyfrifiad a gwella ein hystadegau.

Mae ystadegau'r cyfrifiad yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal.