Ynglŷn â'r cyfrifiad : Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Mae Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn arolwg llai rydym yn ei gynnal ar ôl y cyfrifiad. Mae canlyniadau'r arolwg yn ein galluogi ni i weld pa mor gywir oedd yr ymatebion yn y prif gyfrifiad ac yn ein helpu ni i wella ein hystadegau.

Sut y bydd Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn gweithio?

Byddwn ni ond yn gofyn i nifer penodol o gartrefi yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan. Byddwn ni'n anfon llythyr atoch os bydd angen eich help arnom ni.

Os byddwn ni'n gofyn i chi gymryd rhan yn yr arolwg, bydd un o'n cyfwelwyr yn cysylltu â chi dros y ffôn neu'n ymweld â chi mewn person i ofyn y cwestiynau.

Pa gwestiynau y byddwch chi'n eu gofyn i mi?

Bydd y cwestiynau yn rhai o'r un rhai y gwnaethoch eu hateb ym mhrif holiadur y cyfrifiad. Ni fydd angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gymryd rhan. Drwy ateb yn onest, byddwch chi'n ein helpu ni i gynhyrchu ystadegau dibynadwy am ein cymdeithas gyfan.

Ymarfer Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Yn dilyn ymarfer diweddar y cyfrifiad, byddwn ni'n mynd ati'n fuan i brofi Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad hefyd. Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer – Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney neu Tower Hamlets – efallai y byddwn ni'n gofyn i chi gymryd rhan. Cynhelir ymarfer yr arolwg yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2020.

Os bydd angen eich help arnom ni, byddwch chi’n cael llythyr gennym ni ym mis Ionawr 2020 yn eich gwahodd i gymryd rhan. Dyma sut y bydd yr ymarfer yn gweithio.

Dros y ffôn

Bydd un o'n cyfwelwyr yn eich ffonio er mwyn cynnal yr arolwg. Mae'n werth nodi'r rhif y byddwn ni'n ei ddefnyddio i'ch ffonio, sef 02392 958 174.

Mewn person

Bydd un o'n cyfwelwyr yn ymweld â chi gartref er mwyn cynnal yr arolwg. Bydd yn gwisgo bathodyn adnabod pan fydd yn galw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech drefnu amser cyfleus i gwblhau'r arolwg, ffoniwch ni am ddim ar 0800 085 7376.