Ynglŷn â'r cyfrifiad : Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Arolwg byr ar wahân y gwnaethom ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ddechrau ei gynnal 6 i 8 wythnos ar ôl Diwrnod y Cyfrifiad oedd Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad.

Mae'r Arolwg hwn yn helpu i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif a bod canlyniadau'r cyfrifiad mor gywir â phosibl. Roedd yn gofyn cwestiynau tebyg i'r prif gyfrifiad, ond llai ohonynt, mewn cyfeiriadau mewn detholiad o godau post ledled Cymru a Lloegr.

Mae Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad bellach wedi cau.

Beth i'w wneud os cawsoch eich gwahodd i gymryd rhan

Os cawsoch holiadur papur gennym, ni fydd angen i chi ei gwblhau mwyach.

Roedd angen i chi ddychwelyd eich holiadur wedi'i gwblhau erbyn dydd Sadwrn 26 Mehefin 2021.

Ni fydd unrhyw holiaduron a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu cyfrif.