Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ynglŷn ag Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pawb yn cael eu cyfrif mewn cyfrifiad. Fodd bynnag, nid oes unrhyw gyfrifiad yn berffaith, a bydd rhai pobl yn cael eu colli. Rydym am sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosibl yn cael eu colli.

I wneud hyn rydym yn cynnal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad (ACC). Arolwg byr yw'r ACC i weld a oes unrhyw un wedi'i golli ac a yw pobl wedi'u cyfrif fwy nag unwaith. Os caiff eich cartref chi ei ddewis, bydd rhywun yn galw ac yn gofyn rhai cwestiynau.

Y wybodaeth y mae Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad yn ei chasglu

Mae'r ACC yn gofyn cwestiynau tebyg i'r rhai ar holiadur y cyfrifiad, ond mae llai ohonynt. Caiff ei gynnal chwe wythnos ar ôl y cyfrifiad mewn sampl o ardaloedd ledled Cymru a Lloegr.

Yna, caiff cofnodion ACC eu cymharu â rhai'r cyfrifiad. Os oes angen, caiff data'r cyfrifiad eu haddasu wedyn.

Diben hyn i gyd yw sicrhau bod y wybodaeth sy'n cael ei chynhyrchu mor gywir â phosibl ar gyfer cynllunio gwasanaethau fel iechyd, addysg, tai a thrafnidiaeth.