Ynglŷn â'r cyfrifiad : Beth sydd angen i mi ei wneud ar gyfer ymarfer y cyfrifiad?

Os ydych chi'n byw yn un o bedair ardal ymarfer y cyfrifiad, byddwn ni'n anfon llythyr atoch yn gofyn i chi gymryd rhan yn yr ymarfer. Y nod yw sicrhau bod y cyfrifiad go iawn yn rhedeg yn esmwyth.

Ardaloedd yr ymarfer yw:

  • Caerliwelydd
  • Ceredigion
  • Hackney
  • Tower Hamlets

Bydd y llythyr rydym yn ei anfon atoch yn cynnwys cod mynediad unigryw y gallwch chi ei ddefnyddio i gwblhau holiadur y cyfrifiad ar lein. Gallwch lenwi popeth ar un tro neu ei gadw a'i gwblhau yn nes ymlaen.

Mae'n llawer rhatach os yw pawb yn llenwi'r holiadur ar lein, yn hytrach na chael copi papur drwy'r post. Fodd bynnag, gallwch chi ofyn am holiadur papur os oes angen.

Os nad ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, does dim angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Byddwn mewn cysylltiad ddechrau 2021 am y cyfrifiad.