Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Ynglŷn â'r cyfrifiad : Cyfrifiadau blaenorol yng Nghymru a Lloegr

Mae'r cyfrifiad yn digwydd bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Cynhaliwyd cyfrifiadau ers dros 200 o flynyddoedd.

Mae'r atebion o gyfrifiadau blaenorol yn rhoi darlun manwl i ni o'r boblogaeth ar adeg mewn amser.

Important information:

O swffragét a oedd yn cuddio mewn cwpwrdd banadl i gofnodion swyddogol cyntaf ethnigrwydd a chrefydd, mae’r cyfrifiad yn dweud wrthym stori ein bywydau ni i gyd.

Dysgwch am Stori'r cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Yma yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym ni'n cadw cofnodion y cyfrifiad yn ddiogel am 100 mlynedd. Dim ond ar ôl hynny y gall cenedlaethau'r dyfodol eu gweld.

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am ddata cyfrifiadau blaenorol (yn Saesneg) (opens in a new tab)  a sut i gael gafael arnynt ar wefan SYG.

Important information:

Darllenwch grynodeb o Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961 yn yr adran ganlynol. Mae'r manylion llawn ar gael yn Datgelu cyfrifiad: archwilio 50 mlynedd o newid o 1961 (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.

Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961

Rhwng mis Medi 2020 a mis Awst 2021, cynhaliodd 2,800 o wirfoddolwyr 5.5 miliwn o wiriadau er mwyn helpu i droi sganiau o Ystadegau Ardaloedd Bach Cyfrifiad 1961 yn dablau digidol.

Mae'r data digidol hyn yn rhoi darlun manwl o'r ffordd y mae bywyd yng Nghymru a Lloegr wedi newid yn ddramatig rhwng 1961 a 2011.

Gan ddefnyddio mapiau rhyngweithiol, gallwch chi weld sut roedd ardaloedd yn cymharu â'i gilydd a gweld beth sydd wedi newid yn yr hanner can mlynedd hyd at 2011. Mae'r wybodaeth yn cynnwys:

 • perchentyaeth
 • nifer yr ystafelloedd mewn cartref
 • nifer y bobl mewn cartref
 • cartrefi â thoiled y tu mewn
 • nifer y bobl 16 oed a throsodd oedd wedi ysgaru
Important information:

Darllenwch grynodeb o ddatganiad gwybodaeth Cyfrifiad 1921 yn yr adran ganlynol. Gallwch chi ddysgu mwy yn Datgelu cyfrifiad: Poblogaeth, gweddwon a phlant amddifad yn 1921 (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.

Cofnodion Cyfrifiad 1921 a'r ffurflenni a gwblhawyd gan gartrefi

Ym mis Ionawr 2022, gwnaeth yr Archifdy Gwladol, gan weithio gyda SYG a Findmypast, alluogi pobl i weld cofnodion Cyfrifiad 1921 ar lein, gan gynnwys ffurflenni a gwblhawyd gan gartrefi.

Mae'r wybodaeth o ddiddordeb arbennig am fod y wlad yn dod dros y Rhyfel Byd Cyntaf a phandemig y ffliw.

Cafodd Cyfrifiad 1921 ei gynnal ar 19 Mehefin y flwyddyn honno a chasglodd fwy o fanylion nag unrhyw gyfrifiad blaenorol. Gofynnodd am y canlynol:

 • oedran
 • man geni
 • galwedigaeth
 • preswylfan
 • enw deiliaid y cartref
 • nifer yr ystafelloedd
 • gweithle
 • manylion y cyflogwr
 • ysgaru fel opsiwn ar gyfer statws priodasol

Cyfrifiad 1921 fydd y tro diwethaf y cyhoeddir ffurflenni cartrefi o'r cyfrifiad am 30 mlynedd. Y rheswm dros hyn yw y gwnaeth tân yn 1942 ddinistrio ffurflenni cartrefi Cyfrifiad 1931. Hefyd, yn sgil yr Ail Ryfel Byd, ni wnaeth Cyfrifiad 1941 gael ei gynnal.

Gallwch chi gael rhagor o fanylion ar dudalen 1921 Census (yn Saesneg) (opens in a new tab)  gwefan Findmypast.

Ein nod yw cyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad cyntaf ar ddechrau haf 2022.

Cael gafael ar gofnodion cyfrifiad a data cyfrifiad hanesyddol

Gallwch chi gael gafael ar gofnodion cyfrifiad hanesyddol rhwng 1841 a 1921 drwy'r Archifdy Gwladol. Dysgwch sut i gael gafael ar y cofnodion hyn o'r cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan yr Archifdy Gwladol.

Os hoffech chi gael gafael ar y data ar gyfer y cyfrifiadau hyn, yn hytrach na'r cofnodion eu hunain, gallwn ni eich helpu yn SYG.

Er bod y wybodaeth bersonol sydd ar y ffurflenni yn aros yn gyfrinachol am 100 mlynedd, mae'r data ar gyfer pob cyfrifiad rhwng 1801 a 2011 ar gael ar lein neu mewn adroddiadau wedi'u hargraffu. I ddysgu rhagor am sut y gallwch chi gael gafael ar y data hyn, e-bostiwch ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyfrifiad yn SYG (opens in a new tab) .