Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021 nawr ar gau. Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal rhwng 13 Gorffennaf 2021 a 5 Hydref 2021. Cafodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yma ei gynnal i rannu ein cynigion yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021. Roedd hyn yn cynnwys ein cynigion ar gyfer sut y byddwn yn bwriadu cynhyrchu data a dadansoddiad ar gyfer Cyfrifiad 2021, yn ogystal â’n hamserlen rhyddhau drafft.

Roedd yr ymgynghoriad yma yn arbennig o bwysig gan fod ein cymdeithas yn wynebu cyfnod o newid cyflym oherwydd ffactorau fel pandemig y coronafeirws (COVID-19) a Brexit. Ein blaenoriaeth yw darparu ystadegau amserol a chywir a fydd yn helpu defnyddwyr data cyfrifiad i ddeall y newidiadau yma a gwneud penderfyniadau am anghenion a gwasanaethau yn y dyfodol.

Bydd yr adborth o’r ymgynghoriad yn ein helpu ni i ystyried anghenion defnyddwyr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg ar gyfer data Cyfrifiad 2021 wrth ddatblygu ein cynhyrchion a’n dadansoddiad.

Darganfyddwch fwy

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ewch i Citizen Space, sef platfform ymgynghori’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Canlyniadau’r ymgynghoriad

Ym mis Rhagfyr 2021, byddwn yn cyhoeddi ymateb cychwynnol i adborth yr ymgynghoriad a gawsom. Byddwn yn cyhoeddi hwn ar Citizen Space.

Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn cyhoeddi ein cynlluniau manwl ar gyfer cyfnod rhyddhau cyntaf allbynnau Cyfrifiad 2021. Byddwn yn cyhoeddi ein cynlluniau ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Bydd y cynlluniau hyn yn ystyried yr adborth a gawsom yn yr ymgynghoriad hwn.