Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021 nawr ar gau. Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal rhwng 13 Gorffennaf 2021 a 5 Hydref 2021. Cafodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yma ei gynnal i rannu ein cynigion yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021, ar gyfer Cymru a Lloegr. Roedd hyn yn cynnwys ein cynigion ar gyfer sut y roeddem yn bwriadu cynhyrchu data a dadansoddiad ar gyfer Cyfrifiad 2021, yn ogystal â gwahanol gyfnodau amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab) .

Mae'r adborth o'r ymgynghoriad yn ein helpu ni i ystyried anghenion defnyddwyr newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ar gyfer data Cyfrifiad 2021 wrth ddatblygu ein cynhyrchion a'n dadansoddiad.

Canlyniadau'r ymgynghoriad

Gwnaethom gyhoeddi ein hymateb i adborth yr ymgynghoriad (yn Saesneg) (opens in a new tab)  mewn dwy ran.

Ar 16 Rhagfyr 2021, gwnaethom gyhoeddi rhan un o'n hymateb i'r ymgynghoriad. Roedd yr ymateb cyntaf hwn i'r adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer cam un amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Ar 31 Mawrth 2022, gwnaethom gyhoeddi rhan dau o’n hymateb. Roedd yr ymateb hwn i'r adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer cam dau, cam tri, a thu hwnt i 2023 o amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Darganfyddwch fwy

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ewch i Citizen Space (yn Saesneg) (opens in a new tab) , sef platfform ymgynghori'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.