Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021 nawr ar gau. Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal rhwng 13 Gorffennaf 2021 a 5 Hydref 2021. Cafodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yma ei gynnal i rannu ein cynigion yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021, ar gyfer Cymru a Lloegr. Roedd hyn yn cynnwys ein cynigion ar gyfer sut y byddwn yn bwriadu cynhyrchu data a dadansoddiad ar gyfer Cyfrifiad 2021, yn ogystal â gwahanol gyfnodau amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Bydd yr adborth o'r ymgynghoriad yn ein helpu ni i ystyried anghenion defnyddwyr newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ar gyfer data Cyfrifiad 2021 wrth ddatblygu ein cynhyrchion a'n dadansoddiad.

Canlyniadau'r ymgynghoriad

Ar 16 Rhagfyr 2021, gwnaethom gyhoeddi rhan un o'n hymateb i'r ymgynghoriad. Roedd yr ymateb cyntaf hwn i'r adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer cam un amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Ar hyn o bryd, rydym ni'n asesu ymatebion i'r ymgynghoriad ar gyfer ein cynigion cam dau, cam tri, a thu hwnt i 2023. Byddwn ni'n cyhoeddi ail adroddiad sy'n cyfeirio at yr adborth hwn yn gynnar yn 2022.

Darganfyddwch fwy

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ewch i Citizen Space, sef platfform ymgynghori'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.