Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021 nawr ar gau. Cafodd yr ymgynghoriad ei gynnal rhwng 13 Gorffennaf 2021 a 5 Hydref 2021. Cafodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yma ei gynnal i rannu ein cynigion yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer allbynnau Cyfrifiad 2021, ar gyfer Cymru a Lloegr. Roedd hyn yn cynnwys ein cynigion ar gyfer sut y byddwn yn bwriadu cynhyrchu data a dadansoddiad ar gyfer Cyfrifiad 2021, yn ogystal â gwahanol gyfnodau amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Mae'r adborth o'r ymgynghoriad yn ein helpu ni i ystyried anghenion defnyddwyr newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ar gyfer data Cyfrifiad 2021 wrth ddatblygu ein cynhyrchion a'n dadansoddiad.

Canlyniadau'r ymgynghoriad

Gwnaethom gyhoeddi ein hymateb i adborth yr ymgynghoriad mewn dwy ran.

Ar 16 Rhagfyr 2021, gwnaethom gyhoeddi rhan un o'n hymateb i'r ymgynghoriad. Roedd yr ymateb cyntaf hwn i'r adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer cam un amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Ar 31 Mawrth 2022, gwnaethom gyhoeddi rhan dau o’n hymateb. Roedd yr ymateb hwn i'r adborth gan ddefnyddwyr ar ein cynigion ar gyfer cam dau, cam tri, a thu hwnt i 2023 o amserlen rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021.

Darganfyddwch fwy

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ewch i Citizen Space, sef platfform ymgynghori'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.