Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ynglŷn â Chyfrifiad 2021

Mae'r cyfrifiad nesaf wedi'i gynllunio ar gyfer dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Symud y cyfrifiad ar lein

Cyfrifiad 2021 fydd y tro cyntaf i ni gynnal cyfrifiad digidol yn gyntaf. Mae'n hawdd i'w wneud a gellir ei wneud ar unrhyw ddyfais. Byddwch chi'n cael cod mynediad gennym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ewch ar lein a rhowch y cod hwn i mewn ar ein gwefan ddiogel i ddechrau arni. Byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser er mwyn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud.

Help ar gael

Rydym ni'n ceisio ei gwneud yn hawdd i bawb gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Ond, os bydd angen help arnoch chi, rydym ni yma i helpu. Bydd gennym ni adran help ar-lein a byddwn yn cynnig help dros y ffôn, drwy sgwrs ar y we, e-bost, neges destun neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os na allwch chi fynd ar lein neu os bydd angen help arnoch chi i gwblhau'r cyfrifiad ar lein, bydd Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad ledled Cymru a Lloegr.

Bydd gennym ganllawiau mewn amrywiaeth o ieithoedd a fformatau hygyrch hefyd.

Ein hanghenion newidiol

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni'n casglu'r wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio ac ariannu gwasanaethau, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau i'r cwestiynau rydym ni'n eu gofyn yng Nghyfrifiad 2021.

Rydym ni hefyd am i bawb allu nodi eu hunaniaeth fel y dymunant. Yn 2021, bydd hyn hyd yn oed yn haws gan ein bod yn datblygu cyfleuster ‘chwilio-wrth-deipio’.