Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ynglŷn â Chyfrifiad 2021

Mae'r cyfrifiad nesaf wedi'i gynllunio ar gyfer mis Mawrth 2021. Ddechrau 2021, byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur y cyfrifiad, ond mae ambell beth y dylech ei wybod gyntaf.

Helpu eich ardal

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cymryd rhan. Mae'ch gwybodaeth yn helpu i greu darlun o ble rydych chi'n byw a gaiff ei ddefnyddio i benderfynu sut mae gwasanaethau hanfodol yn cael eu cynllunio a'u hariannu. Mae'r rhain yn cynnwys pethau fel ysgolion, meddygfeydd, ysbytai a llyfrgelloedd. Mae angen gwybodaeth y cyfrifiad ar elusennau a gwasanaethau lleol hefyd. Gallwch chi ddarllen mwy am y ffordd mae sefydliadau gwahanol yn defnyddio Cyfrifiad 2011 i gefnogi cymunedau yma.

Symud y cyfrifiad ar-lein

Rydym yn symud i gyfrifiad "digidol yn gyntaf". Rydym am i gynifer o bobl â phosibl lenwi eu holiadur ar lein yn 2021. Mae'n hawdd i'w wneud a gellir ei wneud ar unrhyw ddyfais. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael llythyr sy'n cynnwys cod mynediad unigryw drwy'r post. Dim ond nodi'r cod ar y wefan a llenwi'r holiadur fydd angen i chi ei wneud. Byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser er mwyn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud.

Ein hanghenion newidiol

Rydym ni'n gwneud ambell newid i'r cyfrifiad nesaf. Rydym ni am sicrhau ei fod yn casglu'r wybodaeth sydd ei hangen ar ein cymdeithas. Felly, byddwn yn dileu ambell gwestiwn nad oes eu hangen arnom mwyach ac yn ychwanegu rhai sydd eu hangen.

Rydym ni hefyd am i bawb allu nodi eu hunaniaeth fel y dymunant. Yn 2021, bydd hyn hyd yn oed yn haws gan ein bod yn datblygu cyfleuster ‘chwilio-wrth-deipio’.